Nabavka ograde od Sarajeva do Visokog postala jedna od najzamršenijih u BiH?!

Nabavka ograde od Sarajeva do Visokog postala jedna od najzamršenijih u BiH?!

Javna nabavka za zamjenu oštećene žičane ograde na dionici autoputa Sarajevo -Visoko teška 2,8 miliona KM, koju su Autoceste FBiH raspisale 5. decembra 2022. godine, trebala je biti glatko provedena. No, umjesto toga došlo je do prave trakavice i ovo je postala možda jedna od najzamršenijih nabavki u BiH.

U toku postupka su do danas donesene četiri odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a putem svake od navedenih odluka kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma Menadžer d.o.o. Lukavac. No, istovremeno je došlo i do četiri žalbe te analogno tome i četiri obaranja tendera.

Talovi i prevare

I ne samo to. Dokumentacija do koje je došao Fokus govori o tome da se u cijelu priču umiješao i Kantonalni sud u Mostaru, zatim firma iz Turske, a pojedini subjekti optužuju jedni druge za talove i prevare! No, krenimo redom.

U navedenom tenderu raspisanom krajem 2022. Autoceste su navele da je „zbog lošeg stanja postojeće zaštitne žičane ograde, istu potrebno zamijeniti“. Da je ova ograda u veoma lošem stanju, uvjerila se i ekipa Fokusa koja je snimila teren na ovoj dionici.

Faksimil prve odluke Autocesta o izboru ponuđača za ogradu 20.1

Dana 20. januara 2023. Autoceste FBiH donose odluku kojom za najpovoljnijeg ponuđača biraju firmu Menadžer iz Lukavca. Ponuda drugog ponuđača na tenderu, firme SACOM iz Sarajeva, navodi se u odluci Autocesta, nije ni pregledana, uz obrazloženje da je ova firma ranijim rješenjem Autocesta FBiH od 30. septembra 2022. godine diskvalifikovana na period od dvije godine.

Ova diskvalifikacija, dalje je navedeno, podrazumijeva zabranu učešća u svojstvu izvođača ili podizvođača na svim ugovorima na kojima su ugovorni organ Autoceste FBiH. Zanimljivo je da je ponuda SACOM-a na ovom prvom tenderu za ogradu bila za oko 4.000 KM povoljnija od ponude Menadžera.

No, SACOM istog dana kada su Autoceste FBiH izabrale firmu Menadžer za ovaj posao, ulaže žalbu, a Ured za razmatranje žalbi (URŽ) BiH 8. marta 2023. donosi odluku kojom prihvata njihovu žalbu i tender vraća na ponovni postupak.

U ovoj odluci postaje jasnije zašto su Autoceste FBiH uopće ranije diskvalifikovale SACOM. Ovo javno preduzeće, naime, priložilo je akt u kojem se navodi da je SACOM bio angažovan kao podizvođač radova na poddionici autoputa Počitelj – Zvirovići (petlja Počitelj – početak mosta i kraj mosta Počitelj). Izvođač radova na toj dionici je kineska kompanija China State Construction Engineering Corporation Limited.

Voloderovo rješenje

Za SACOM se, u rješenju o diskvalifikaciji koje potpisuje tadašnji direktor Autocesta FBiH Elmedin Voloder, navodi da su dobavili materijal za ogradu, no inžinjer na toj dionici izrazio je sumnju o porijeklu ugrađene ograde jer nije dostavljena tražena dokumentacija kojim bi se to dokazalo.

Inače, proizvođač te ograde je, kako je navedeno, turska firma Kirac Galvaniz Telekominikasyon iz Burse, a ovoj firmi su se obratile Autoceste upitom da li su ogradu dostavljale SACOM-u. Autocestama je, navodi se u aktu, stigao odgovor da svoj proizvod nisu slali SACOM-u, već da im je ovlašteni zastupnik za distribuciju u BiH firma Buljan ceste. Kako se dalje navodi, iz firme Buljan ceste je Autocestama također odgovoreno da SACOM-u ovaj proizvod nisu isporučivali.

Dodatno, stoji u aktu Volodera, Autocestama je stigao dopis od turske firme da ne dopuste da se njihovi proizvodi koriste bez licenci i certifikata, uz navode da je SACOM pokušao AC dovesti u zabludu. Autoceste su ponovo pisale SACOM-u i od njih su, navodi se, dobili račune od prodavca iz Albanije, zatim carinsku deklaraciju, te račun iz tvornice spomenute turske firme koji datiraju iz septembra 2022. godine.

Faksimil prvog rješenja URZ o prihvatanju žalbe SACOM-a

No, Autoceste su zaključile da „svi dokumenti izvođača pokazuju da je proizvod u količini od 711 metara kupljen nakon ugradnje 24. augusta 2022.” Dodatno, proizvođač im je potvrdio da ugrađena ograda na testnoj dionici nije njihova, te su Autoceste odlučile da diskvalifikuju SACOM na period od dvije godine.

Za SACOM je sve navedeno “jednostrani potez Autocesta i ničim dokazana diskvalifikacija”.

– Jasno nam je da iz ovog rješenja od 30. septembra 2022. stoji isključivo lični interes pojedinaca koji ćemo dokazati sudskim putem. Veoma su nam jasne veze i lični interesi pojedinaca u Autocestama FBiH i kompanije Buljan ceste koje ćemo javno prezentovati i dokazati na sudu, a sam potpis ugovora China State Construction Engineering Corporation Ltd s firmom Buljan ceste kao novim podizvođačem idu u prilog našoj tvrdnji – naveli su iz SACOM-a u postupku pred URŽ-om, dodajući da ni turski proizvođač nije govorio istinu.

Paradoksalna situacija

Sami URŽ je prihvatajući žalbu SACOM-a (bez obzira na sve navode iz Autocesta) ustanovio da ovo javno federalno preduzeće firmi SACOM nije omogućilo izjavljivanje žalbe. Također, URŽ je ustanovio da se Autoceste nisu držale odredbi Zakona o javnim nabavkama kada je odbijao ponudu SACOM-a.

No, ono što je onda uslijedilo nakon ove prve odluke Autocesta FBiH o izboru ponuđača kao i prve odluke URŽ-a o prihvatanju žalbe firme koja nije izabrana moglo bi se nazvati paradoksalnim.

Naime, Autoceste FBiH ponavljaju tender i 10. maja 2023. ponovo donose odluku o izboru firme Menadžer za nabavku ograde Sarajevo – Visoko. Ponovo odbijaju SACOM. Argumentacija je identična – ranije rješenje o diskvalifikaciji. Prilaže se i ranije rješenje Kantonalnog suda u Mostaru koji tužbu SACOM-a protiv Autocesta zbog spomenute situacije na poddionici Počitelj – Zvirovići odbacuje zbog toga što rješenje Autocesta o diskvalifikaciji nije akt koji bi se rješavao u upravnom postupku.

Faksimil odluke Kantonalnog suda Mostar od 30. novembra 2022.

SACOM se ponovo žali URŽ-u koji 18. jula 2023. donosi odluku kojom ponovo usvaja njihovu žalbu. Navodi strana u postupku su manje-više identični, kao i sama argumentacija URŽ-a.

Autoceste FBiH ponavljaju tender i 30. augusta 2023. firmu Menadžer ponovo proglašavaju pobjednikom odnosno najpovoljnijim ponuđačem. Tada je već u Autocestama direktorsku poziciju dobio Denis Lasić. Za SACOM se navodi ista argumentacija, a ovaj put odluku Autocesta potkrepljuju brojni dokumenti iz već spomenute kineske i turske firme, zatim e-mail korespondencije raznih aktera, računi, fakture, pa čak i presude Suda BiH po sličnim pitanjima.

Sve ovo nije zaustavilo SACOM da se ponovo žali URŽ-u, kao ni sami URŽ da ponovi svoju odluku od ranije! Tako je URŽ 31. oktobra 2023. ponovo prihvatio žalbu SACOM-a, a Autocestama naložio da ponovo raspišu novi tender.

Stav eksperta

To su i učinili, raspisali su ga ponovo, te su opet, 11. decembra 2023. godine, izabrali firmu Menadžer za najpovoljnijeg izvođača. No, poučeni iskustvom iz ranijih postupaka ovaj put su se iz Autocesta strogo držali Zakona o javnim nabavkama, te firmu SACOM ovaj put nisu odbili zbog ranijih rješenja o diskvalifikaciji, već zbog toga što SACOM, kako je obrazloženo, u propisanim rokovima nije dostavio izjavu o produženju perioda važenja ponude kao i bankarsku garanciju.

URŽ 11. januara ove godine donosi odluku kako se obustavlja postupak jer SACOM, iako se prvobitno žalio na odluku Autocesta od 11. decembra 2023. ipak odustaje od nje.

Iz Autocesta FBiH su za Fokus kazali da su prilikom donošenja odluke ispoštovane sve preporuke Ureda za razmatranje žalbi kao i sve ostale zakonske procedure te je postupak, kako su naglasili, završen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Odgovarajući na naš upit, kazali su da firma SACOM nema zabranu učešća u postupcima javnim nabavki koje provodi JPAC, no daljnja obrazloženja nismo dobili.

Akt Autocesta detalji o diskvalifikaciji SACOM-a zbog ograde iz Turske

Iz SACOM-a nam je odgovoreno kako zbog postupaka i procesa koje su pokrenuli, a koji se vode pred nadležnim organima, nisu u mogućnosti podijeliti više informacija s javnošću.

Slobodan Golubović, urednik portala Pratimotendere.ba, komentirajući generalno rad Ureda za razmatranje žabi, kaže da su politički i drugi utjecaji na ovu instituciju vidljivi kroz njihove odluke, a koje su često nelogične.

-Nerijetko sami svoje odluke pobijaju. Često možemo vidjeti da su naprimjer odluke URŽ-a u Mostaru o sličnim slučajevima potpuno različite. Sve ovo nam govori da na rad URŽ-a postoje politički i drugi utjecaji – zaključio je Golubović.

Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica