Nadbiskup metropolit vrhbosanski Vukšić: Iz naše zemlje mladi masovno odlaze

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH i predsjedatelj Biskupske konferencije BiH Tomo Vukšić, je nakon sastanka biskupa u Mostaru pozvao političare na dijalog koji kako je poručio nema alternativu u civiliziranom društvu.

On je upozorio da iz naše zemlje mladi masovno odlaze jer im je uz tešku ekonomsku situaciju i potragu za rješavanjem egzistencije dodijalo čekati rješenje društvenih i političkih pitanja.

Ekonomska nesigurnost

– Glavni problem je ono što je opći problem u ovom dijelu svijeta, prije svega pitanje ekonomske nesigurnosti u usporedbi sa zapadnim svijetom koji je u tom smislu mnogo atraktivniji. Mi svi znamo da je to tako i da ljudi traže svoja životna rješenja na područjima gdje misle da će lakše riješiti svoje egzistencijalne probleme. To je očito prvi aspekt – kazao je Vukšić.

Ističe da su mladi ljudi prema tome mnogo otvoreniji, jer uglavnom govore strane jezike i lakše se snađu nego starije osobe, a osim toga u životnoj su dobi kada je pokretljivost mnogo veća nego nekoga ko je u poodmakloj životnoj dobi.

– Naravno u nekim sredinama pogotovo u društvima koja su složene i komplicirana i politički neriješena pitanja uvjetuju da je ljudima ponekada dojadilo čekati ta društvena rješenja, rješenja političkih pitanja i onda se sklanjaju na područja gdje ne moraju svako malo slušati određene svađe, probleme, nerede, o neredima i sklanjaju se na, uvjetno rečeno sigurnija područja i područja pogotovu ona koja u egzistencijalnom smislu nude boja rješenja -naglasio je biskup Vukšić.

Ističe da je zato poziv Crkve redoviti svima u društvu, pogotovo onima koji su izabrani, našu vlast da ljudima pomognu oko stvaranju radnih mjesta, materijalne, političke, pravne, egzistencijalne i životne sigurnosti.

Na temelju toga će , kako je naglasio, mladi ljudi sigurno tražiti rješenja tamo gdje budu zadovoljni, te “ako budu zadovoljni ovdje ostat će ovdje, ako budu zadovoljniji negdje drugo otići će na drugu stranu”.

Nada i optimizam

Na naš upit da komentariše političku situaciju u BiH i zaoštrenu retoriku političara je dao recept za naše društvo.

– Mi kao Kristova crkva i kršćanska crkva propovijedamo i ne samo propovijedamo, nego želimo živjeti ono što je opće bratstvo svih i mislim da je to jedno od mogućih recepata za ovo naše društvo ali ne samo za naše nego i za svako. Mi kao crkva želimo biti afirmativni, svjedoci nade i optimizma. U tom smislu naša obaveza je posvuda i uvijek širiti istinu da su svi ljudi među sobom braća i sestre to je osnovna, to je zapravo istina vjere kršćanske – rekao je Vukšić.

Ističe kako to nije neki interes, ni samo humanizam za kršćanstvo, nego Božanska vrednota koja je mnogo više od humanizma i mnogo više od ljudskih vrednota, jer Bog to tako hoće.

Naglašava kako je to važno propovijedati i svjedočiti posvuda, “da je svaki čovjek Božje stvorenje i Isusove riječi ‘svi ste vi braća’, koje je on uputio svima koji su se bili okupili oko njega”.

Podsjeća kako Sveto pismo kaže da su u mnoštvo ljudi bili i njegovi učenici, što znači, da su svi “braća i sestre” bez obzira jesu li to njegovi učenici ili neki drugi ljudi.

– Nastavljamo moliti i djelovati sa željom da Bog svima dadne dovoljno mudrosti i razbora da mogu tome doprinositi. Neka u svakom društvu i državi bude dovoljno mudrih ljudi koji će znati razborito upravljati razlikama i posvuda izbjeći sukobe i graditi i jačati mir, pravdu, povjerenje slogu među ljudima i narodima – kazao je Vukšić.

Pojasnio je kako je to stav katoličke vjere i crkve i da su to katoličke vrednote za koje žele biti svjedoci nade i optimizma, te drugačijeg i boljeg načina.

Moralna obaveza

Na upit novinara o radu Međureligijskog vijeća je kazao da se ono sastaje tri puta godišnje i da u sastavu koji postoji nastavlja svoje djelovanje i da velik broj članova tog Vijeća misli to je da je dijalog moralna obaveza.

– Dijalog nije samo stvar naših dana, dijalog je nešto što je za kršćanstvo metode rješavanja svih otvorenih pitanja. To je jedno, a drugo smatramo da ako postoje bilo kakva otvorena pitanja koja treba rješavati dijalog nema moralno prihvatljivu alternativu. Sve druge alternative koje bi eventualno mogle postojati u moralnom smislu su ili problematična ili uopće neprihvatljive. Dijaloge je u civiliziranom društvu među odgovornim ljudima jedino moralna prihvatljiva tema. To nije samo moje osobno mišljenje, to je stav Katoličke crkve – podvukao je Vukšić.

Ističe da Katolička crkva ima mnoštvo svojih doktrina i dokumenata o dijalogu i načinu rješavanju svih otvorenih pitanja. Prema tome, kako je naglasio ,bez obzira šta se u pojedinim trenucima događa, Katolička crkva želi biti zajednica dijaloga u odnosu prema onima koji vjeruje i misle drukčije i od tog dijalog koji je strukturalna stvar u Katoličkoj crkvi, Crkva neće i jednostavno ne može odustati.

Avaz