Najnoviji izvještaj Općinskog štaba civilne zaštite Zenica

Podijelite vijest

I danas  su nastavljene aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite  Zenica. U jutarnjim satima održana je sjednica Štaba  kojom je predsjedavao  Husejin Smajlović, Načelnik Općine Zenica. Štab je na današnjoj sjednici  sumirao dosada poduzete aktivnosti na ugroženim  područjima  općine Zenica.  Konstatovano je da  ima dovoljno mašina i ljudi te se može  odgovoriti zahtjevima  s terena.

Sačinjena je strategija  održavanja putnih komunikacija koje predstavljaju žile kucavice  na području općine Zenica. Pripadnici civilne zaštite, stručnjaci geodetske struke , nadzora  i mehanizacija danas su raspoređeni na komunikacije  od  Vraduka prema BistrIčaku  i Smajićima kako bi se sagledala  mogućnot  nesmetane prohodnosti  prema Šerićima. Nastavlja se s raščišćavanjem Topčić Polja. Mašine su raspoređene na svim lokacijama sjeverno od Vranduka.

Danas se nastavlja čišćenje  odrona i  otvaranje komunikacije prema Babinu kod kule  Miljkovići. Angažovani su geolozi, civilna zaštita i neophodna mehanizacija, a policijske snage vrše koordinaciju saobraćaja. Nastoji se  uspostaviti komunikacija  prema Arnautima, Sebuju i selima koja gravitiraju  Babinoj rijeci.

Što se tiče grada saobraćaj se normalno odvija prema Kantonalnoj bolnici. Svi mostovi su u funkciji. Uposlenici  Albe, civilna zaštita i volonteri danas će čistiti mulj i nanose od poplave  u Blatuši,  a uposlenici Javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima angažovani su na čišćenju  Kamberovića polja uz rijeku Bosnu. Uklonit će se i vreće s pijeskom s nasipa koji su branili grad od poplava.

Na terenu  je i medicinsko  osoblje  koje pruža zdravstvenu pomoć  stanovništvu u sabirnim centrima i ugroženim lokalitetima. Stavljene su u funciju  sve ambulante  JU Dom zdravlja Zenica  na prigradskom području  (Arnauti, Seoci,Babino, Janjići, Pehare, Gračanica, Tetovo, Gradište, Stranjani, Lokvine, Perin Han, Klopče i Mošćanica). Ukoliko se na tom području nalaze  građani s  ugroženih područja,  u tim ambulantama mogu dobiti zdravstvene usluge. Također  ovim licima je na raspolaganju i ambulanta porodične medicine „Centar“  koja je smještena  u zgradi Predškolskog dispanzera.

Za osobe koje ne posjeduju zdravstvenu legitimaciju regulisano je izdavanje lijekova kao i pružanje drugih medicinskih usluga.

Sva humanitarna pomoć dolazi u centralno skladište Općine Zenica odakle se vrši njena distribucija. Helikopterima i kopnenim putem dostavlja se na ugrožene lokalitete i kolektivne centre.

Zahvalni smo na beskrajnoj solidarnosti naših građana i molimo ih da gotovu hranu ne donose u kolekivne centre. Ukoliko žele da pomognu,  mogu to da učine putem mjesnih zajednica i Crvenog križa općine Zenica koji raspolažu informacijama šta je najpotrebnije u ovoj situaciji.

Smještajnih kapaciteta za potrebe prihvata stanovništva ima dovoljno.