495c311a3fc732f55da00a5560415061
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Policajci u Tuzlanskom kantonu (TK), uz kolege iz Posavskog kantona, imaju najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako su tokom pandemije imali mnogo dodatnih zaduženja, njihova primanja nisu povećana kroz usvajanje Zakona o plaćama policijskih službenika, a Kolektivni ugovor im je istekao još prošle godine.

– U toku su pregovori o Kolektivnom ugovoru i možda i oni donesu poboljšanje kada je u pitanju materijalni status policijskih službenika. Vjerujem da ćemo naći mogućnost jer su zahtjevi opravdani – kaže ministar unutrašnjih poslova TK Midhat Dobrnjić.

Predsjednik Sindikata policije MUP-a TK Hasan Alić kaže da se nada da bi se nešto moglo dogovoriti prije godišnjih odmora.

– Zakon o plaćama policijskih službenika smo dali u proceduru, ali ovoga puta dio naših zahtjeva tražimo i kroz Kolektivni ugovor. Ukoliko dobijemo povećanje kroz Kolektivni ugovor, možemo ga ugraditi i u Zakon – kaže Alić.

Službenik u činu policajca u TK ima osnovnu plaću 698 KM. Za usporedbu, u Kantonu Sarajevo policajac ima veću plaću za oko 250 KM u odnosu na kolegu u TK.

Na pitanje da li ima novca za povećanje plaća ministar Dobrnjić kaže da su u pregovaračkom timu Vlade TK i ministri zaduženi za finansije, rad i socijalnu politiku te da svako zna okvir u kojem mogu djelovati.

U TK nikada nije usvojen Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika, koji je na nivou FBiH usvojen prije 10 godina, a obaveza je bila da ga kantoni usvoje u roku od 90 dana. Kolektivni ugovor istekao je početkom prošle godine.