Portal 072info

Najteže u Zavidovićima i Varešu: U ZDK 28.000 korisnika socijalne pomoći

Foto: Ilustracija
TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kako bi ujedinili napore država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju svijeta jednakih šansi za sve, Generalna skupština UN-a je 20. februar proglasila Svjetskim danom socijalne pravde. Ako je čovjek osuđen da živi u siromaštvu i bez zaposlenja, to je povreda njegovih osnovnih ljudskih prava. Socijalna pravda je danas u BiH ugrožena objektivnim uticajem ekonomske krize, kao i  političke situacije. 

Najteže u Zavidovićima i Varešu

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na ovu temu razgovarali smo s Nurđehanom Šahinovićem, ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.  On ističe da je na području našeg kantona u prošloj, 2016. godini, evidentirano nešto više od 28 hiljada korisnika prava iz socijalne zaštite. U odnosu  na prethodnu godinu za tri hiljade korisnika je manje. 

„Posljednjih par godina, tačnije od 2013. godine, imamo trend smanjenja korisnika, pa samim tim imamo smanjenje broja građana u stanju socijalne potrebe. Mislim da je, pored ostalih faktora, koji su utjecali na smanjenje korisnika i jedan od faktora blago povečanje zaposlenost na području našeg kantona. Analizom podataka s kojima mi raspolažemo najveći broj korisnika je u gradu Zenici, jer ima daleko najveći broj stanovnika. Međutim, ako se posmatra omjer broja stanovnika i neki drugi bitni parametri, možemo konstatovati da je slična situacija i u drugim općinama, a posebno su izraženi problemi u Zavidovićima i Varešu, s obzirom na stanje privrede u ovim općinama“, kazao je ministar Šahinović.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Visina socijalne pomoći, kao i drugih novčanih naknada i pomoći u socijalnoj zaštiti, proračunavaju se na osnovu zakonom utvrđenih procenata, i to u odnosu na prosječnu plaću Kantona. Obzirom da prosječna plaća Kantona u 2016. godini iznosi 730 KM, tokom ove godine najniži iznos stalne novčane pomoći će biti ­­­­­­­124 KM, a najveći 168 KM. Pored ovog iznosa korisnici stalne novčane pomoći u skladu sa Kantonalnim zakonom i propisima lokalnih zajednicama ostvaruju i druge vidove pomoći i subvencija.

S druge strane, iako se dječiji doplatak u ZE-DO kantonu isplaćuje u kontinuitetu od 2008. godine, a ako posmatramo kantone u kojima se isplaćuje doplatak, ipak je među najnižim. 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 „Pored ZDK doplatak isplaćuje Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kantonu, Srednjo-bosanski kantonu i Tuzlanski kanton, dok ostali kantoni uopšte ne finansiraju ovo pravo. Važno je naglasiti da svaki od kantona propisuje uslove za ostvarivanje prava na dječiji doplatak, što znači da u ovim kantonima imamo različite i strožije kriterije za ostvarivanje ovog prava, a što direktno utiče na broj korisnika ili dostupnost prava i na finansijska izdvajanja. Tokom 2016. godine u ZE-DO kantonu dječiji doplatak je ostvarivalo 21.250 djece i za finansiranje utrošeno 4.018.000 KM iz Budžeta  ZDK“, pojasnio je ministar Šahinović.

(kompletan tekst pročitajte u štampanom izdanju Naše riječi)

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

dino pasalic knjiga promocija