Najveći procenat policajaca nedostaje FUP-u, a u cijeloj FBiH oko 1.500 službenika

Nakon odluke Republike Srpske da pokrene proceduru, odnosno izzmjene zakona u cilju formiranja rezervnog sastava policije uslijedio je odgovor Federacije, tačnije Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH, koja nije isključila mogućnost da isto bude urađeno i u ovom entitetu. Međutim, jednim od zaključaka odlučeno je da se prvo krene sa popunom aktivnog sastava.

Eksperti iz oblasti sigurnosti smatraju da apsolutno ne postoje objektivni razlozi za uvođenje rezervnog sastava policije posebno imajući u vidu da ni redovni sastavi nisu popunjeni, odnosno da postoji veliki broj upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta u redovnim policijskim sastavima u oba bh. entiteta. Odluku RS-a ocjenjuju političkim potezom koji nema veze sa sigurnosnim aspektom, ali bi mogao narušiti sigurnosnu situaciju u BiH ukoliko se realizira i unijeti dodatni nemir među stanovništvom.

U RS-u, prema nekim podacima, nedostaje 400 do 500 redovnih policajaca, a u Federaciji BiH, uključujući sva kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Federalnu upravu policije taj broj je oko 1.500.

Preciznije, od 9.027 sistematiziranih radnih mjesta u policijskim strukturama Federacije BiH popunjeno je 7.501, što znači da nedostaje 1.526 ili 17,25 posto. Manjak policajaca procentualno je najizraženiji u Federalnoj upravi policiji – 31,16 posto ili 235 ljudi.

Slijedi Kanton Sarajevo sa nedostakom od 24,93 posto, što je 431 policajac, a potom HNK, BPK Goražde, ZHK, Posavski kanton, ZDK, Livanjski, Tuzlanski i USK.

Najbolja situacija je u Srednjobosanskom kantonu, gdje nije popunjeno 4,25 posto sistematiziranih pozicija, odnosno 36.

Iako prema statistici u Tuzlanskom kantonu nedostaju 173 policajca, situacija “na terenu” nešto je drugačija. Glasnogovnik MUP-a TK Izudin Šarić pojašnjava o čemu se radi.

– Po sistematizaciji bi trebali imati 1.601 policijskog službenika, a trenutno je zaposleno njih 1.427. Znači fali nam 174. Međutim,  mi imamo 59  policijskih službenika koji će za dva mjeseca završiti praksu i zasnovati radni odnos, pa je broj nedostajućih 115. Od tog broja, primili smo 80 koji će 13. maja početi školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu. U konačnici, nama nedostaje samo 35 policijskih službenika, a najteža situacija je u PU Tuzla – pojašnjava Šarić.

Fokus.ba