NAKON ODLUKE SUDA | Solak: Mjera nije ukinuta, samo je nedostajalo nekoliko elemenata

Podijelite vijest

Ustavni sud danas je zaključio da je osporenim naredbama Federalnog štaba civilne zaštite kojim je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine prekršeno pravo na slobodu kretanja.

Načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak rekao je da kompletna odluka nije stavljena van snage i da nije ukinuta.

– Ona će ostati kao takva na snazi, s tim da odluka treba posjedovati određene elemente koje su oni naveli u svojoj odluci na apelaciju. Prije svega treba se navesti tačan datum do kada se primjenjuje, da se u samoj naredbi navede da će se kontinuirano pratiti situacija na terenu i da će se po potrebi donositi ublažavanje mjera. Treba se navesti i na osnovu kojih se parametara uvela ova odluka – rekao je Solak.

Naveo je da su članovi Federalnog štaba uvijek te stavke koje nedostaju u odluci navodili kroz svakodnevna obraćanja.

– I za konkretno ovu mjeru smo dogovorili da će sljedeće sedmice ići s konkretnim mjerama ublažavanja za penzionere i djecu. Najvažnija je stvar da ova odluka nije ukinuta – rekao je Solak. 


Podijelite vijest