Portal 072info

Namaz je ibadet u kojem učestvuju srce, razum i jezik

Namaz je najuzvišeniji tjelesni ibadet, a po vrijednosti je najbolji. To je sveobuhvatni ibadet u kojem učestvuje srce, razum i jezik. 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Namaz je po redoslijedu drugi temelj islama, kako se navodi u predanju Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Islam je sazdan na svjedočenju da nema boga osim Allah, da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza…”(El-Buhari, 8 i Muslim, 16).

Šerijatski dokazi su namaz postavili za granicu između vjerovanja – imana i nevjerstva – kufra, o čemu svjedoči izjava Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Između čovjeka i njegovog pada u nevjerstvo i idolopoklonstvo je izostavljanje namaza.” (Muslim, 82).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U drugoj verziji, rekao je: “Razlika između nas i njih (idolopoklonika) je namaz. Ko zanemari namaz, počinio je nevjerstvo.” (Et-Tirmizi, 2621 i En-Nesai, 463).

Allah Svevišnji je obavezao namaz muslimanu u svim stanjima, na putovanju i kod kuće, u miru i ratu, u zdravlju i bolesti, obavljajući ga onako kako može, o čemu svjedoči ajet: Redovno molitvu obavljajte. (El-Bekara, 238.).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Vrijednosti namaza

Allah Uzvišeni je obavezao namaz čovjeku u svim stanjima, čak i u stanju rata i katastrofe.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U Kur’anu i Sunnetu navode se brojni argumenti u prilog vrijednosti namaza.

Namaz briše grijehe, o čemu nas obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Pet dnevnih namaza i džuma do džume brišu grijehe koji su počinjeni u vremenu između njih, ako se izostave veliki grijesi.” (Muslim, 233 i Et-Tirmizi, 214).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Namaz je svjetlo koje muslimanu osvjetljava život, pomažući mu u dobru i udaljavajući ga od zla. Uzvišeni je objavio: Molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. (El-Ankebut, 45.), a Njegov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, o vrijednosti namaza je rekao: “Namaz je svjetlo!” (Muslim, 223).

Na Sudnjem danu će čovjek prvo odgovarati za svoj namaz, pa ako bude ispravan i priznat – kabul kod Allaha Uzvišenog, bit će priznata i prihvaćena i sva druga dobra djela čovjeka. Međutim, ako namaz bude odbačen, bit će odbačena i ostala dobra djela. U predanju od Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, stoji: “Prvo o čemu će biti pitan rob na Sudnjemu danu jeste namaz, pa ako mu namaz bude ispravan, bit će mu ispravna i druga dobra djela. Ako namaz bude odbačen, bit će mu odbačena i sva preostala dobra djela.” (Et-Taberani, El-Mu’džemu’l-evsat, 1859).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Vrijeme provedeno u namazu, dok doziva i moli svoga Gospodara, za vjernika predstavlja najljepše trenutke života, jer u tome nalazi svoj smiraj, odmor i ljepotu izravne veze i komunikacije sa Allahom Milostivim. Najveći užitak takve vrste osjećao je Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, u svom namazu, govoreći: “A smiraj i užitak mog oka je namazu.” (En-Nesai, 3940). On je svom mujezinu Bilalu, Allah s njim bio zadovoljan, koji je učeći ezan pozivao na namaz, govorio: “Prouči ezan da nas namaz odmori!” (Ebu Davud, 4985). Kada bi neka briga ili problem opteretio Allahovog Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, on bi hitro ustao na (dobrovoljni) namaz.” (Ebu Davud, 1319).

Ko je obavezan obavljati namaz?

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Namaz je obavezan svakoj punoljetnoj osobi u islamu, osim ženi u mjesečnom ciklusu (hajzu) i u periodu poslijeporođajnom odljevu krvi (nifas), koja po prestanku ova dva nije dužna naklanjavati propuštene namaze.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

AVAZ

Podijelite članak
  • 31
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME