Nasilje u školama i dalje prisutno, sada je čak i trend: Ko je zakazao?

nasilje zene porodicno 02 foto S PASALIC 872x610 1 696x487 1

U sarajevskom tramvaju 2008. godine ubijen je 16-godišnji Denis Mrnjavac.

Izboli su ga njegovi vršnjaci. Sedam godina kasnije, ubio se 14-godišnji Mahir Rakovac. Danas, nasilje među mladima i dalje ostaje tema o kojoj se nerado govori. Konkretnih promjena nema. A ispovijesti o vršnjačkom nasilju sve češće stižu na adresu Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

“Najčešći dijelovi u kojima se govori o nasilju jesu da se dešavaju i fizička nasilja, da postoje djeca koja su više okrenuta ka omalovažavanju druge djece, ili da postoje grupacije djece koja to rade prema drugoj djeci. Takođe, imamo ogroman broj pritužbi na online sferu, ustvari da nam djeca ne poštuju neka određena pravila, da vrše snimanja, da vrše to iznošenje prema društvenim mrežama. Čini nam se da u trenutku mi smo u sferi online sistema gdje smo pustili našu djecu hvatajući to obrazovanje u pandemiji, ustvari pustili ih u taj jedan svijet, a da nismo ni oni ni mi kao roditelji dovoljno edukovani”, kazala je Dijana Ćirić Parla iz Vijeća roditelja KS.

Najnovija istraživanja potvrđuju visok stepen nasilja među mladima. Ipak, uočene su i određene promjene. Djevojčice ne zaostaju kada je riječ o nasilju u školama.

“Mladi, naročito mladići, imaju jako izražene stereotipe kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Nasilje je još uvijek prisutno, kako među mladićima, tako i među djevojkama, što je možda neki novi trend. Verbalno nasilje se apsolutno ne prepoznaje, društvene mreže takođe usložnjavaju situaciju. A kada je u pitanju tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja, zaista je znanje na niskom nivou”, navodi Sumka Bučan iz Care international Balkans.

Ko je zakazao? Društvo ili sistem? Krivca nema, a nema ni dugoročnog rješenja ovog problema. U međuvremenu, u Bosni i Hercegovini, u osnovnim i srednjim školama, sve više djece postaju žrtve vršnjačkog nasilja ili i sami nasilnici.

N1