ade1e987 0932 4747 8079 d47be4c9caebzedo
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Privredna komora ZDK, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškim zavodom Zenica, uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, nastavlja implementaciju Projekta ˝Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝.

Uzimajući u obzir razvojne prepreke praktičnoj nastavi u poslovnim subjektima prouzrokovane aktuelnim zakonodavnim rješenjima, projektom se nastavlja podržavati kontinuirani rad, na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Privredne komore ZDK, ranije formirane Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada u ZDK, koja će u narednom periodu raditi na zagovaranju izmjena pozitivno-pravnih propisa u cilju razvoja praktične nastave izvan škole a po nalazima istraživanja provedenog u 2020. godini kao i na osnovu zaključaka i preporuka nastalih tokom dosadašnjih sastanaka te grupe. S tim u vezi, dvije podgrupe, formirane od predstavnika kompanija te relevantnih institucija i ministarstava, će raditi na kreiranju konkretnih prijedloga potrebnih izmjena Zakona o doprinosima u FBiH, Zakona o porezu na dohodak FBiH, Zakona o radu FBiH i Zakona o zaštiti na radu FBiH, a sve u cilju prepoznavanja statusa učenika na praktičnoj nastavi koja se odvija van škole. Na osnovu kreiranih prijedloga Međusektorska radna grupa će pokrenuti inicijative za navedene izmjene.

Rezultati provedene Analize i projekcije potreba poslodavaca za znanjima, vještinama i sposobnostima u Zeničko-dobojskom kantonu, kao jedinstvene u zemlji i regionu, bit će prezentirani donosiocima mjera na polju zapošljavanja, zapošljivosti i obrazovanja u ZDK, kao i na Ekonomsko-socijalnom vijeću ZDK, Vijeću za obrazovanje odraslih ZDK te Tripartitnom vijeću, a sve u cilju zagovaranja uvođenja mjera zasnovanih na rezultatima sprovedene analize, te planiranja mjera za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti u skladu sa srednjoročnim prognozama potreba kantonalnog tržišta rada.

U prethodnoj fazi izrađene smjernice za izmjenu 30% nastavnih programa u skladu s potrebama tržišta rada, bit će usvojene od strane MONKSa ZDK, promovirane, te pilotirane u odabranoj srednjoj školi, a iskustva prenesena na cijeli kanton, čime će se doprinijeti otvaranju stručnih škola ka poslovnoj zajednici na lokalnom nivou.

Projektom je planirana i implementacija još jednog ciklusa obuke mentora iz poslovnih subjekata koji ima za cilj sticanje pedagoških kompetencija i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi, kako bi na što bolji način, mentori, svoja znanja i iskustvo prenosili na druge. Obuka mentora praktične nastave će se, kao i do sada izvoditi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji su inovirali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškog zavoda Zenica.

Iako su obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Privrednom komorom ZDK, napravile značajan iskorak na polju definisanja uslova izvođenja praktične nastave učenika, usvajanjem dva Pravilnika čija je implementacija zbog pandemije bila dosta ograničena, već su prepoznate mogućnosti unapređenja istih. Stoga je planirano da se, u okviru projekta, uradi analiza efekata primjene navedenih pravilnika, nakon čega će uslijediti revidiranje istih.

Projekat se provodi do kraja 2021. godine.