Neki učenici pali godinu, nisu imali uvjete za online nastavu ili je nešto drugo u pitanju?

7a72f2b3b3e1f49a637342ecf03fe925 696x415 1

U Osnovnoj školu “Todorovska Slapnica” u Velikoj Kladuši četiri učenika ponavljaju razred. Jedno je prošle godine bilo šesti, drugo sedmi, treći osmi razred, dok je četvrti učenik bio deveti razred. Ove školske godine ponovo pohađaju iste razrede.

I dok jedni tvrde da su učenike “oborili na godinu” jer nisu imali mogućnost da prate online nastavu, direktor škole Enis Kantarević tvrdi da to nije tačno.

– Radi se o četiri učenika koji ponavljaju. Dva učenika su pala još u šestom mjesecu, sa više negativnih ocjena, jedna učenica je polagala razredni ispit jer nije pratila nastavu i jedan je bio upućen na popravni ispit gdje je pao njemački i matematiku. Nije tačno da su djeca pala godinu jer nisu imali potrebnu opremu i uvjete za praćenje nastave jer sam ja kupio 14 tableta učenicima, dva puta odlazio kod roditelja. Djeca su imale uvjete za praćenje nastave, ali nisu je pratili – kaže direktor Kantarević.

Ističe kako je posjetio roditelje i djecu u vrijeme nastave kako bi vidio šta je uzrok njihovog izostanka sa online časa.

– Ja odem za vrijeme online nastave, pitam roditelja gdje je dijete, kaže spava. Zašto nije na nastavi, kaže roditelj da mu ne može ništa, jedino da ga ubije. Možete zamisliti o kakvim se roditeljima radi i sada opet tog djeteta nema na nastavi. Ja moram prijaviti Centru za socijalni rad jer učenik ne dolazi u školu. To je jedan slučaj, a svi su 90 posto isti slučajevi. Imali su uvjete – kaže Kantarević.

Druga djeca, kažu, budu na Facebooku, igraju igrice cijelu noć, imaju pristup internetu, a nisu bili na nastavi.

– Nekima sam ja odnio tablete i opet nisu pratili – kaže Kantarević.

Ističe kako je on insistirao da se učenici puste u narednu godinu jer su imali takve instrukcije Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, ali da su ti učenici i na polugodištu imali negativne ocjene, te nastavničko vijeće zbog drugih kolega nije htjelo da pusti učenika.

– Riječ je o jednom predavaču koji nije htio da ih pusti – zaključuje direktor škole.

Pedagoški zavod će provjeriti

Smajo Sulejmanagić, direktor Pedagoškog zavoda USK, ističe kako će danas savjetnici iz Zavoda izaći na teren kako bi vidjeli da li je osnovana žalba jednog roditelja koji se obratio Zavodu.

– Detalje ne znam. Danas smo na terenu i imat ćemo informaciju. Mi imamo prijavu jednog roditelja za jedno dijete. Da li je tu u pitanju samo jedno ili više djece, vidjet ćemo i preduzeti mjere iz naše nadležnosti. Pretpostavljam da jeste riječ o online nastavi jer je težište bilo na online nastavi u tom periodu i da je negdje odatle i razlog koji je motivirao i nastavnika, Odjeljensko vijeće, Nastavničko vijeće u konačnici na tu odluku. Nisam u toku da li su ispoštovane sve procedure. Naša instrukcija je govorila o napretku djece, a ne ponavljanju godine. Ne znamo detalje dok ne izađemo na teren, a malo je kasnila reakcija roditelja i škole – kaže za Faktor Sulejmanagić.

Adnan Kreso, pomoćnik ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona, ističe kako oni imaju informaciju da jeste bilo nekoliko učenika koji su pali godinu u jednoj od škola na području USK, te da će Pedagoški zavod izaći na teren kako bi uvidjeli šta je uzrok da djeca ponavljaju razred, a s obzirom na vanrednu situaciju u prethodnoj školskoj godini.

Na pitanje da li su na području kantona imali učenika koji nisu imali sve uvjete za praćenje online nastave, Kreso odgovara potvrdno.

– Nažalost, jesmo. Nekih 600 učenika zbog neposjedovanja uređaja ili internet-konekcije nisu mogli pratiti nastavu u osnovnoj školi, i još nekih 200 učenika u srednjim školama. Pokrenuli smo zahtjeve prema donatorima, tražili smo način da osiguramo te uređaje putem donacija. Jedan dio tih učenika je nažalost tek pred kraj školske godine dobio uređaje, 240 smo osigurali putem donacija, a 550 je kupljeno iz budžetskih sredstava – kaže Kreso.

Ističe da su imali situacije u školama da učenici koji su imali sve uvjete za praćenje nastave, ometaju nastavu ili se ne uključuju na časove.

– Bilo je svakakvih situacija u školama, djeca koja su mogla pratiti nastavu su zanemarivali nastavu, neki su prisustvovali uz ometanje, bilo je situacija da prave probleme tokom online časova. Kolektivi su smatrali da neka od te djece treba da budu sankcionisana, jer bilo je od zanemarivanja do opstrukcije rada, ali smo za sve njih smatrali da treba da završe razred – kaže Kreso.

Kazao je da se sada nastava odvija kako je i planirano, jedni prate nastavu, drugi ostaju kući, ali uključeni su u nastavni proces.

Stanje u SBK zadovoljavajuće

Ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić za Faktor kaže kako nisu imali slučajeva da učenici ponavljaju godinu zbog nemogućnosti praćenja online nastave.

– Prema našem istraživanju koje smo radili, više od 90 posto učenika imalo je pristup internetu i neophodne uređaje, dok je jednom dijelu printan materijal i potom dostavljan. Imali smo do kraja godine kontakt sa svim učenicima. Negdje učenici nisu imali signala zbog mjesta gdje stanuju, te smo im dostavljali materijal – kaže ministar Domić.

Navodi kako sigurno ima nedostataka u ishodima učenja nakon online nastave.

– Nemamo evaluacije da znamo sa sigurnošću koliki je zaostatak sa gradivom i znanjem. Došlo je do pada u ishodu učenja i djeca su sigurno izgubila dosta, ali nema niko ko bi to precizno mogao reći. Nastava se sada odvija puno bolje. Sada imamo veliki napredak. Puno znači i to da su se učenici vratili u školu. I mi smo se uhodali oko tog online načina rada. Prema mojim informacijama, djeca sada imaju opremu. Mi smo i računare iz škole ustupili učenicima, nešto smo dobili putem lokalne uprave, manje-više osigurali smo uvjete za učenike – kaže Domić za Faktor.