“Nelogično je da advokat, doktor i rudar imaju isti minimalac. Zbog toga imamo fenomen koverte”

novac 1

Rekao je ovo za BUKU Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske koja, iako reprezentativna sindikalna organizacija, ne učestvuje u pregovorima o minimalnoj plati koje vode Vlada, Savez sindikata i poslodavaci Republike Srpske.

Ovdje se, kaže Marić, radi o očiglednoj zloupotrebi instituta minimalne plate definisanog Evropskom socijalnom poveljom u kojoj je jasno navedeno kada se uplaćuje minimalna plata i koliko dugo se može isplaćivati. Tako se, podvlači, u evropskim zemljama minimalna plata može isplaćivati u slučaju velikih ekonomskih kriza ili pada privredne aktivnosti kod određenog poslodavca, ali i tada je njena isplata vremenski ograničena.

Jedino logično rješenje po pitanju minimalnih plata vidi u utvrđivanju najniže osnovice za svaku granu i djelatnost ponaosob, jer nelogično je da advokat, notar, doktor, programer i rudar imaju isti minimalac, pa bio on 520 ili 600 KM.

Takvo rješenje je u Hrvatskoj, ali i zemljama EU.

„Mi trenutno imamo situaciju da ljekar koji radi u privatnoj praksi bude prijavljen na 520 KM, a da razliku prima u koverti. Dakle, kod nas je minimalac legalizovao fenomen koverte”, ističe Marić.

Navodi i podatak da prema procjenama Konfederacije, zbog davanja dijela plate u koverti, godišnje oko 4 milijarde KM završi u sivoj zoni, čime se oštećuje budžet, ali i svi fondovi – Fond zdravstvenog osiguranja, Fond PIO, Fond zavoda za zapošljavanje, Fond dječije zaštite i ostali.

“Nažalost, mi u Republici Srpskoj imamo priču o minimalcu iz razloga jer ne postoje sindikati u realnom sektoru. Ono što još imamo jakih sindikata koji pregovaraju, to su sindikati koji predstavljaju budžetske radnike i manje-više su dobro organizovani, postoje kolektivni ugovori i mnogo veća prava od onih koji proističu iz samog Zakona o radu. Mislim da su krovne centrale, i Savez i Konfederacija, mnogo više snage trebale da usmjere ka zaključivanju opšteg kolektivnog ugovora. Bez njega radnici u Republici Srpskoj nisu izjednačeni i osnovna prava im nisu na isti način zaštićena, a puno toga zavisi od volje poslodavaca“, jasan je Marić.

Razlog zašto Konfederacija ne učestvuju u pregovorima vidi u tome da je Vladi lakše pričati sa Savezom koji će se zadovoljiti sa povećanjem minimalca za 80 KM, nego sa Konfederacijom koja traži drugačija rješenja: „ Mi se ponosimo sa tim što imamo najeftiniji rad u Evropi. Da li je to sada jedina privilegija RS? To nije i ne smije biti rješenje. Rješenje su minimalne osnovice za svaku djelatnost ponaosob, ali i smanjenje rasterećenja koja trenutno imamo na rad, smanjenje poreza i doprinosa, te povećanje neoporezivog dijela kako bi dao zamah privredi da može povećati plate u realnom sektoru“.

Komentar smo zatražili i od Siniše Vukelića, urednika portala Capital.ba.

Kako za BUKU ističe, sigurno je da se podizanjem minimalca neće riješiti suštinski problemi. Plata će porasti u visini minimalca, a sve ostalo će ostati isto, dok će se razlika novca davati „na ruke“.

Neka od rješenja koje vidi su povećanje poreza na dobit, ukidanje parafiskalnih nameta, elektronsko poslovanje, elektronski potpis, kao i podsticanje banaka da kreditiraju više projekata.

„Jedno od pitanja je da li je potrebno povećati porez na dobit. Nizak porez na dobit je dobra stvar za investitore, ali on generiše ogromnu količinu novca koji se izvlači iz kompanija kroz dobit i tako omogućava vlasnicima privatnih kompanija da taj novac vraćaju kroz koverte radnicima, jer jeftinije im je platiti dobit od 10 posto, nego 68 posto koliko sada iznose doprinosi. Potrebno je vidjeti i zašto još uvijek nisu ukinuti brojni parafiskalni nameti, iako je to još davno obećano. Svakako jedno od pitanja je i kako podstaknuti banke da više kreditiraju dobre kvalitetne projekte, jer kamate nikada nisu bile niže, ali još uvijek ne vidimo neke velike kreditne plasmane. Moramo uraditi i ono u čemu je Srbija već pri kraju, a to je uvođenje elektronskog poslovanja u sve institucije. Znači potreban nam je jedan sistemski pristup jer postoji niz stvari koje je potrebno uraditi da bi se zaista dogodili neki značajniji benefiti“, zaključio je Vukelić.