????????????????????????????????????
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Dugogodišnjem sporu između kompanije Hering iz Širokog Brijega i Javnog preduzeća Autoceste FBiH, potaknutim nizom spornih tendera za gradnju dionice autoputa Počitelj – Zvirovići, čini se, ne nazire se kraj.

Piše: A. DUČIĆ

Konkurencijsko vijeće BiH ponovo je odbacilo zahtjev Heringa protiv Autocesta radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u skaldu sa Zakonom o konkurenciji, zbog stvarne nadležnosti. Konkurencijsko vijeće tvrdi da je time izvršilo presudu Suda BiH kojom je bila uvažena tužba Heringa i predmet vraćen ovom vijeću na ponovni postupak.

O čemu se radi?

Iz Heringa, naime, tvrde da izvođenje radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja autoputa JP Autoceste ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama, pri čemu JP Autoceste u predmetnom slučaju narušavaju i ograničavaju konkurenciju kroz raspisivanje, kako ističu, nezakonitih tendera, jer se kreiraju na način da efektivno ograničavaju konkurenciju.

JP Autoceste definiše kriterije za učešće u pojedinačnim postupcima pa je tako, kako se navodi u zahtjevu, i sa spornim pozivima za dostavljanje ponuda za gradnju dionice autoputa Koridora 5C Počitelj-Zvirovići.

– JP Autoceste su neopravdano raspisivale tender sa diskriminatornim i ograničavajućim karakteristikama, koje narušavaju efikasnu konkurenciju na relevantnom tržištu BiH. Autoceste su ograničile podnosiocu zahtjeva i drugim konkurentima učešće na silaznom tržištu te su kroz ciljanu promjenu tenderskih uslova im namjeravali uskratiti mogućnost participacije u samom tenderu – navodi se u zahtjevu Heringa.

Tenderska procedura za projekat izgradnje autoputa na poddionici Počitelj-Zvirovići provodi se treći put. Iz Heringa tvrde da su se tokom prvog tendera koji je bio podijeljen na dva LOT-a nakon predkvalifikacijskog procesa i predaje finansijskog dijela ponuda, u postupku evaluacije dogodili propusti i radnje koje su upućivale na nepravilnosti i vanjske pritiske zbog čega je i posebni odjel Evropske investicione banke i to odjel za prevare i istrage vodio posebnu istragu. Postupak javne nabavke je na kraju poništen, a rezultati istrage nikada nisu prezentirani.

Drugi tender je bio raspisan kao jedinstveni tender bez podjele na LOT-ove iako je, kažu iz Heringa, postojao zaključak Nadzornog odbora JP Autoceste i nalog Upravi JP Autoceste da se tender raspiše u dva LOT-a po istim uvjetima kao i prvi.

– Kvalifikacijski kriteriji su bili postavljeni tako visoko da ih Hering nije mogao zadovoljiti niti kao partner, pa je u tenderu sudjelovao kao predloženi podizvođač konzorciju Azvirt & Power China koji je na ovom tenderu dao i najpovoljniju ponudu. Ponovno su u evaluacijskom procesu napravljeni propusti koji su doveli do poništenja tendera. Konkretno, direktor JP Autoceste je prije okončanja postupka javnih nabavki javno objavio da je izvođač radova Konzorcij Strabag & Euroasfalt, čime je narušio povjerljivost postupka i objavio podatke vezane za tender prije nego su oni predočeni ponuđačima – ističu iz Heringa.

Dodaju da su JP Autoceste u oba ova tendera predlagale da kao izvođač bude izabran skuplji ponuđač i to oba puta isti – konzorcij Strabag & Euroasfalt.

– Treći put se raspisuje tender, a već je nakon drugog tendera jasna bila namjera JP Autoceste da eliminira iz natječajne procedure pojedinačne učesnike, te na taj način eliminira konkurenciju. Kriteriji koji su sad postavljeni ukazuju da se iz natjecanja željelo ukloniti podnosioca zahtjeva ali i druge koji su sa Podnosiocem zahtjeva do sada surađivali – kažu iz Heringa. Pored toga, dodaju, ovakvi kriteriji su prezahtjevni i toliko ograničavajući da je općenito konkurentnost na ovom tenderu dovedena u pitanje.

Iz JP Autoceste naveli su da se projekt realizuje kreditnim sredstvima Evropske investicijske banke, kompletan proces nabavke oba lota se vrši u skladu sa pravilima i politikama nabavke ove međunarodne finansijske institucije. U fazi pripreme tendera to podrazumijeva korištenje standarde tenderske dokumentacije EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija priznatih od strane EIB-a uz poštivanje i uključivanje EIB-ovog Vodiča za nabavke.

Navode da je tenderska dokumentacija poslana na pregled i saglasnost EIB-u koji je na istu dao “no comment” 29. juna 2018. godine. Ovim aktom data je saglasnost na objavu tendera u Službenim novinama EU kao i u domaćim sredstvima informisanja.

Konkurencijsko vijeće je u tokom prvostepenog postupka ocijenilo da opisano činjenično stanje ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća, te je krajem 208. Odbacilo zahtjev Heringa. Slijedi tužba Sudu BiH.

U presudi Suda BiH je navedeno da niti jedna odredba Zakona o javnim nabavkama nije isključila postupanje Konkurencijskog vijeća u skladu sa njegovim nadležnostima te se nije moglo oglasiti nenadležnim za postupanje po zahtjevu Heringa samo iz razloga što se u istom navode i činjenice koje se odnose na primjenu postupaka javnih nabavki.
Hering je tako u novom postupku pred Konkurencijskim vijećem u cijelosti ostao kod svojih navoda, dok su iz Autocesta naveli da su tvrdnje Heringa neosnovane „jer nezadovoljstvo tenderskim postupkom ne može biti samo po sebi razlog da se inicira postupak, bez dokaza o ispunjenosti uslova, odnosno opravdanosti tvrdnji koje se iznose“.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/3Q-H0A2_SfA” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

U predmetnom postupku se dalje navodi da EIB vrši pregled kompletne dokumentacije i formalno-pravnog i tehničkog dijela, odnosno kvalifikacionih kriterija. Izdavanjem “no comment” Banka je saglasna sa sadržajem kompletne tenderske dokumenatacije, u suprotnom Banka daje komentare i smjernice koje izmjene trebaju biti izvršene.

U konačnici iz Autocesta su naveli zašto su mijenjali kriterije.

-Kvalifikacioni kriteriji u tenderskoj proceduri mijenjani da bi se ispoštovala pravila EIB, kriteriji su morali biti izmjenjeni zbog protoka velikog vremenskog perioda u kojem isti nije nije bio pokrenut i paralelnog stvaranja svih preduslova za početak izgradnje, a do kašnjenja je došlo zato što u vrijeme raspisivanja tendera nije bio završen glavni projekat niti je bio okončan postupak eksproprijacije. Tokom prvog tendera, naprimjer, došlo je do problema kod privrednih subjekata Hering i Viadukt d.d., obzirom da je Viadukt d.d. otišao u stečaj. Tako se promijenila finansijska situacija kod ponuđača koji je u prvom krugu prošao pretkvalifikaciju – naveli su, između ostalog, iz Autocesta.
Inače, Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20 juna 2019. godine. Izvođač radova na LOT-u 1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a. Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.