AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Lijep je osjećaj obradovati dijete poklonom ili mu kupiti nešto što sami kao dijete niste imali. Međutim, preskupe rođendanske žurke i putovanja, pametni telefoni i uređaji, te nepotrebne igračke, iako na površini djeluju kao sjajna ideja, zapravo mogu izazvati kontra efekat.

Davanje djetetu toliko materijalnih stvari, privilegija i izbora često prikriva nedostatak ljubavi i posvećenosti, a u nekim porodicama i zanemarivanje, što sa sobom povlači trajne posljedice…

Oblici ugađanja

Važno je napomenuti da udovoljavanje svakoj djetetovoj želji ne podrazumijeva samo kupovinu svega što poželi, već i davanje previše slobode, a premalo discipline. Istaživači koji su se bavili ovom modernom pojavom izdvojili su 3 različita oblika:

1. Previše davanja

Nije važno da li su u pitanju igračke, treninzi i kursevi ili pametni telefoni – pretjerivanje nije dobro po djecu. Potrebno je ostaviti im prostor da uče, tako što će sami da pronađu zanimaciju kada im je dosadno.

2. Prezaštitnički odnos

Roditelji koji žele da urade sve umjesto djece uskraćuju im priliku da nauče kako sami nešto da urade. U to se ubrajaju izrada domaćeg, ali i potreba roditelja da dijete previše zaštite od negativnih emocija koje su neophodne za zdrav razvoj djeteta.

3. Manjak discipline

Uvijek se trudimo da istaknemo koliko je postavljanje granica važno za budućnost djeteta, jer je cilj da ono jednog dana postane odgovorna odrasla osoba. Zadatak roditelja je da nauči dijete da obavlja zadatke u skladu sa uzrastom, i da ne poklekne u trenucima napada bijesa, koji su svojstveni djeci, prenosi CDM. 

Zašto roditelji previše ugađaju deci?

Jedan od najčešćih uzroka ovakvog ponašanja jeste osjećaj krivice. Roditelji koji rade do kasno i ne viđaju djecu, ne žele da kvare djetetu raspoloženje tako što će mu prepustiti da samo izvršava zadatke, a kada su razvedeni situacija je još složenija. Tada otac ili majka koji povremeno viđaju dijete žele da nadoknade propušteno kupovinom poklona. Naravno, veliki broj roditelja čini djeci sve na volju jer žele da ona budu srećna, te se povinuju i ne umiju da kažu ne. U nekim porodicama, riječ je o nedovoljnom informisanju u vezi sa dječijim napadima bijesa ili prkosnim ponašanjem. Takvi roditelji idu linijom manjeg otpora i ne žele da postave zdrave granice na duže staze. Za kraj, ponekad roditelj samo želi da zaštiti dijete od nemilih situacija koje je on doživio, ili nadomjesti ono što nije imao u djetinjstvu. Stoga, ponekad ode u drugu krajnost, pa ukoliko su njegovi roditelji bili strogi, bude previše popustljiv.

Zašto ugađanje nije zdravo za djecu?

Dijete treba da nauči važnu lekciju, a to je da može rasti bez najnovijeg telefona ili patika, jer postoji razlika između želja i potreba. Ukoliko djetetu kupujete sve što zatraži, počeće da vjeruje kako bez nekih stvari ne može. Zatim, udovoljavanjem svakoj želji, dijete može naučiti da je sreća u materijalnim vrijednostima, i da one donose ispunjeniji život. Potrebno je djetetu objasniti da se ne poistovećuje sa stvarima koje ima ili nosi, jer će u suprotnom početi na njih da gleda kao na statusne simbole. Previše igračaka, garderobe i uređaja donose zanemarivanje, jer stižu nove zalihe, i začas se izgubi vrijednost pojedinačnog predmeta. To sa sobom povlači i manjak odgovornosti za ono što dijete posjeduje. Kada je u pitanju izostanak dicipline, dijete u kući usvoji kako pravila za njega ne važe, te da je iznad drugih, jer je posebno. Djeca koja su odrastala po opisanom obrascu izrastu u nezadovoljne odrasle, sklone prejedanju i prekomjernoj kupovini. Obično imaju potrebu da idu kod terapeuta, gdje ističu da su nesrećni i da ne umiju da se nose sa realnošću.

Kako prestati sa ugađanjem?

Nadamo se da ne spadate u ovu grupu roditelja, međutim ukoliko ste se prepoznali u prethodnim redovima, možda nije kasno da napravite zaokret u svom ponašanju. Naravno, u početku ćete nailaziti na otpor i dijete će učiniti sve da vam odmogne. Ipak, primjenom autoritarnog modela vaspitanja, o kome je bilo više riječi u ovom tekstu, moći ćete djetetu da usadite dragocjene vrijednosti i vještine, na kojima će vam jednog dana biti zahvalno.