E29E1102 4D22 48FC A9BB BCE943BF1311
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

U selu Starina kod Zenice pronašli smo par sagovornika, a kao prvu donosimo zanimljivu i veselu Sabu Novalić.