poplave 2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

U maju 2014. Bosnu i Hercegovinu je pogodila najteža prirodna katastrofa u posljednjih 120 godina kada su obilne padavine izazvale nagli rast nivoa rijeka Bosne, Drine, Une, Save i Vrbasa, što je dovelo do nezapamćenih poplava i klizišta u sjevernim, istočnim i centralnim dijelovima zemlje.

Situacija je eskalirala na današnji dan, 14. maja.

Oko milion osoba bilo je pogođeno, dok je 90.000 ljudi moralo napustiti svoje domove. Ta prirodna nepogoda pogoršala je ionako teške uslove života najugroženijeg stanovništva, posebno povratnika i interno raseljenih osoba.

Gradska, industrijska i ruralna područja danima su bila u potpunosti poplavljena i izolirana, bez struje, vode i komunikacija. Ekonomska šteta je procijenjena na oko četiri milijarde KM.

U posljednjih sedam godina kroz programe za oporavak od poplava koje je finansirala Evropska unija, a proveo UNDP u saradnji sa entitetskim vladama, lokalnim vladama i partnerskim organizacijama, izgrađena su 423 nova stambena objekta, a više od 5.200 stambenih jedinica je sanirano.

Obnovljeno je 110 škola i devet predškolskih ustanova, četiri zgrade općinske administracije, šest domova zdravlja i ambulanti, 51 lokalni put, 63 mosta i 31 postrojenje vodovoda i kanalizacije u prostorima pogođenih poplavama. Sačuvano je 5,967 radnih mijesta kroz projekte podrške i ulaganja u zajednice pogođene poplavama i klizištima iz 2014.

No, lične priče poput one Adnana Karalića i njegove porodice iz Travnika govore više od brojeva.

U obnovu se uključili mnogi (Foto: FENA)
U obnovu se uključili mnogi (Foto: FENA)

U njihovoj kući bilo je oko 80 centimetara vode i sve je bilo oštećeno. Nakon što im je kuća oštećena poplavama 2014., toj porodici je kroz “Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje” sanirano kompletno prizemlje.