Niko nije ni sumnjao da Sebija ima indeks. Problem je u nečemu drugom, evo u čemu

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Sebija Izetbegović, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, sinoć je s TV ekrana mahala indeksima. Preciznije, Izetbegović je mahala sa tri indeksa i ponavljala kako je ona sve završila i kako ima indeks. 

“Ovo je indeks koji dokazuje da sam završila Medicinski fakultet. Dokazuje da sam napravila pauzu od 4 godine. Nije istina da sam studirala 11 godina. Onda drugi indeks, postdiplomski i treći indeks sa Sveučilišta u Zagrebu. To je bio nastavak mog postdiplomskog studija iz Sarajeva po ondašnjem zakonu. Tu su sve ocjene upisane, sve je ovjereno. Srećom imam tri indeksa, a ne samo jedan”, kazala je Izetbegović.

Dodala je kako je indeks njena lična isprava i da je ne mora nikome pokazati. 

Dokumentacija koja nedostaje

Sa Sarajevskog univerziteta nedavno je objavljeno koja dokumentacija nedostaje kada je u pitanju valjanost postdiplomskog studija Sebije Izetbegović. Tako su naveli da, između ostalog, nedostaju: 

uvjerenje o položenim ispitima prof. dr. Sebije Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

valjanu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odnosno dostavljena su dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 (deset) ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 (devet) naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena. Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj. Nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima.

Od tri indeksa Sebije Izetbegović najzanimljiviji je onaj sa Sveučilišta u Zagrebu. Ne tako davno, u novembru 2022. godine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ponovio je kako je uvidom u evidenciju studenata poslijediplomskog studija “Ultrasaund in clinical medicine” u akademskoj godini 1992./1993. u prvu godinu upisana Sebija Izetbegović, dr. med.

Nekadašnja studentica danas je moćna doktorica 

“U dosjeu imenovane, međutim, ne postoji dokumentacija na osnovi koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u indeksu imenovane”, kratko je rečeno sa zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. 

Time je Medicinski fakultet u Zagrebu još jednom potvrdio ono što su ponavljali proteklih mjeseci kada je od njih zatraženo očitovanje o dokumentaciji koju posjeduju o tadašnjoj studentici, a danas moćnoj Sebiji Izetbegović. 

Dakle, osim upisnog lista s fotografijom, u dosjeu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nema ni ovjerenih prijavnica, ni zapisnika o ispitima, ni indeksa. Na osnovu dokumenata iz te tri grupe se na univerzitetima u Hrvatskoj dokazuje vjerodostojnost položenih ispita. 

Sebija Izetbegović, sinoć je kazala kako će oni koji dovode u pitanje njeno obrazovanje, odnosno posdiplomski studij, morati to dokazati. A onda je zaprijetila: 

“A kad to ne dokažu, a neće moći jer sam sve regularno završila, onda će naravno plaćati odštetu za ono što su radili”, kazala je ona. Kazala je i kako ona ne mora imati dokumentaciju, te da je to obaveza fakulteta. Samo Sebiji Izetbegović ne nedostaju jedan ili dva “papira” u dosjeu. Nedostataka je mnogo, previše za dobar ukus. 

Druga komisija koju je formirao Senat UNSA-e analizirala je svu dostupnu dokumentaciju vezanu za magistarski studij Sebije Izetbegović. Zatim je donijela preporuku da se pokrene postupak poništenja diplome.

U zaključcima komisija navodi kako ne postoje isprave o upisu Sebije Izetbegović na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, kako ona nije upisana u matičnu knjigu i kako su upisni listovi nepotpuni.

Šutnja na nalaze komisije

Također, navode da ne postoje isprave o provedenom postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, dva lista papira koja su predočena kao dokaz o ekvivalenciji ne mogu se smatrati dokumentom niti da je proveden postupak u skladu sa tada važećim Statutom Medicinskog fakulteta, koji je jasno propisivao način prelaska sa drugih fakulteta i provođenje postupka ekvivalencije. Zatim, komisija zaključuje kako ne postoje isprave da su ispiti koji su upisani u indeks izdat od strane Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu položeni, odnosno Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije mogao potvrditi vjerodostojnost ispita niti izdati uvjerenje da su ispiti položeni.

Svoje je zaključke komisija detaljno obrazložila u obimnom dokumenti. 

Sebija Izetbegović nije govorila o nedostacima koje je komisija detektirala. Kao mantru je ponavljala kako je sve završila i kako ima indeks(e). Nije govorila o matičnim knjigama u kojima nema njenog imena, niti o tome kako je proveden postupak ekvivalencije položenih ispita iz Zagreba… Kazala je samo kako su knjige na Medicinskom fakultetu neuredno vođene. Naglaila je kako je to posebno bilo uočljivo na postdiplomskom studiju. Medicinski fakultet u Zagrebu, koliko je poznato, nema problema sa neurednim vođenjem knjiga. Ali, nije potvrdio vjerodostojnost podataka iz indeksa kojim je mahala Sebija Izetbegović.