AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Promo

Nedavno je izvještaj Instituta za javno zdravlje u Velikoj Britaniji objavio rezultate istraživanja koji pokazuju da su elektronski uređaji koji sadrže nikotin najefikasnije sredstvo za odvikavanje od pušenja u toj zemlji. Podaci pokazuju da je upotreba ovih uređaja kao dio terapije odvikavanja od pušenja, tokom prethodne dvije godine imala jednu od najviših stopa uspješnosti u prestanku pušenja, koja se kreće između 59,7% u 2019. godini, odnosno i do 74% tokom prošle godine.

Danas, na tržištu je prisutan veliki broj elektonskih uređaja koji predstavljaju zamjenu za klasične cigarete. I dok možda u širokoj populaciji postoji skepsa u ove alternative, nauka je ipak nepodijeljena, i tvrdi da su ovi uređaji bolja opcija od nastavka pušenja, ali samo ako u potpunosti pređete na njih. Naravno, najbolja odluka koja se može donijeti je da se u potpunosti ostave cigarete i svi duhanski i nikotinski proizvodi, ali za one koji to ne žele, alternative, a njih nije malo, jesu bolje rješenje. U prilog tome govori i činjenica da je odavno dokazano da nikotin, koji je u osnovi ovih uređaja, nije primarni uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem, već je to duhanski dim koji nastaje kao posljedica sagorijevanja. Eliminisanjem procesa sagorijevanja, eliminišu se i ugljen-monoksid, katran, kao i većina kancerogenih materija koje duhanski dim emituje. Sa druge strane, nikotinu se može zamjeriti da je adiktivan, ali za štetne efekte pušenja glavnog krivca treba tražiti u duhanskom dimu.

Ipak, ni nikotinske alternative, iako bolje, nisu sve iste, a bezbjedne su samo one koje su provjerene od strane nauke. Osnovne razlike koje među njima postoje su da se dijele na duhanske i bezduhanske proizvode, kao i različite tehnologije na kojima počivaju. Tako sa jedne strane imamo duhanske sisteme bazirane na tehnologiji zagrijavanja duhana, od kojih je najpoznatiji IQOS, koji je ujedno i jedini elektronski sistem koji je Američka agencija za hranu i lijekove prošle godine svrstala u kategoriju proizvoda smanjenog zdravstvenog rizika. Sa druge strane, tu su e-cigarete koje funkcionišu na principu zagrijavanja nikotinske tečnost. Ono što im je zajednično je da su i jedni i drugi uređaji nikotinske alternative i bolje rješenje od nastavka pušenja, a po čemu se razlikuju pogledajte u nastavku: