Portal 072info

Ništa od roka 15. juni: RS blokira objavu rezultata popisa u BiH

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na održanoj dopisnoj sjednici Centralnog popisnog biroa nije postignuta saglasnost o prihvatanju „Jedinstvenog programa obrade popisne građe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine“ koji definiše korake obrade podataka popisa i propisuje pravila za utvrđivanje rezidentnog statusa za sve popisane osobe u popisu u BiH, kao jednog od ključnih rezultata popisa, prenosi novinska agencija Patria.

Centralni popisni biro zaključio je da Agencija za statistiku BiH, prijedlog jedinstvenog programa sa komentarima entitetskih zavoda za statistiku dostavi Vijeću ministara BiH, Međunarodnoj monitoring misiji i Eurostatu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

S obzirom na navedeno, planirana objava prvih rezultata do 15.6.2015 ne može biti realizovana. Novi rok objave prvih rezultata popisa biće utvrđen u saradnji sa Vijećem ministara BiH i Međunarodnom monitoring misijom.

Popisni biro Agencije za statistiku BiH (PBA) sačinio je prijedlog Jedinstvenog programa obrade popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine (Jedinstveni program).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Prijedlog Jednistvenog programa je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o popisu, Međunarodnim standardima, preporukama IMO tima i najboljom praksom obrade podataka popisa. S tim u vezi konsultovani su i međunarodni eksperti iz oblasti obrade podataka popisa, koje je angažovala Delegacija Evropske Komisije u BiH sa ciljem pružanja tehničke pomoći u obradi podataka popisa.

Prijedlog Jedinstvenog programa Agencija je dostavila na mišljenje i razmatranje entitetskim zavodima za statistiku (Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Entitetski zavodi za statistiku su u nekoliko navrata dostavili komentare na prijedlog Jedinstvenog programa koji su razmatrani na  Popisnom birou Agencije za statistiku BiH i Centralnom popisnom birou.

Uvažen je dio komentara entitetskih zavoda, a dio koji po mišljenju Popisnog biroa Agencije za statistiku BiH, nije u skladu sa Zakonom o popisu nije prihvaćen. Popisni biro Agencije za statistiku BiH sve odluke donosio je većinom glasova prisutnih članova biroa.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Saglasnost nije postignuta o nekoliko stvari od kojih su najznačajnije dvije, koje zaustavljaju proces obrade podataka popisa, a samim tim i prolongiraju objavu rezultata popisa i to:

-Izvođenje ukupnog stanovništva – rezidentnog stanovništva

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

-Isključivanje određenog broja popisnica P1, odnosno popisanih osoba iz seta podataka koji se obrađuje.

Prijedlog Popisnog biroa Agencije za statistiku BiH je da se, u skladu sa Zakonom o popisu, međunarodnim statističkim standardima i preporukama Međunarodne monitoring misije koristi set pravila na osnovu kojih se status rezidentnosti izvodi isključivo  na osnovu pitanja od jedan do sedam iz popisnice P1 (1-7). Ovaj prijedlog je u potpunosti podržan od strane  Federalnog zavoda za statistiku,  dok Republički zavod za statistiku RS insistira da se, pored pitanja 1-7, u kriterij uvrsti i pitanje 40 na osnovu kojeg se revidira broj ukupnog stanovništva (status rezidenta).  Pitanja 40 se odnosi na mjesto rada i školovanja osobe izvan BiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Popisni biro Agencije za statistiku BiH  ne prihvata ovaj prijedlog jer je u  Zakonu o popisu, član 2. stav 1b,  jasno definisano da se stalno stanovništvo izvodi na osnovu dužine i namjere življenja u uobičajenom mjestu stanovanja osobe. Ovi podaci se dobivaju iz pitanja od 1 do 7 popisnice P1.

Zakonom o popisu član 2. stav1b je utvrđeno:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

(„stalni stanovnici“ su lica koja su: 1) prije referentnog datuma najmanje 12 mjeseci neprekidno živjela u svom uobičajenom mjestu stanovanja ili 2) u posljednjih 12 mjeseci prije referentnog datuma popisa došla u mjesto svog uobičajenog stanovanja s namjerom da tamo ostanu najmanje jednu godinu;)

Na osnovu svega navedenog Popisni biro Agencije za statistiku BiH smatra da dodatno uključivanje bilo kojeg pitanja nije u skladu sa Zakonom o popisu i preporukama Međunarodne monitoring misije.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Drugo neslaganje vezano je za isključivanje određenog broja popisnica P1 iz procesa obrade, odnosno isključivanje određenih kategorija popisanih osoba iz ukupnog broja stalnog stanovništva prije samog procesa. 

U Zakonu o popisu, član 7 stav 4, definisano je koje kategorije stanovništva se isključuju iz ukupnog broja stalnog stanovništva, i to:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

(4) Iz ukupnog broja stanovništva biće isključene sljedeće kategorije privremeno prisutnih lica koja pripadaju stranom vojnom, policijskom, mornaričkom i diplomatskom osoblju i njihove porodice, koji su privremeno smješteni u Bosni i Hercegovini:

a) strana civilna lica koja privremeno rade u Bosni i Hercegovini i

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

b) strana civilna lica koje dnevno prelaze granicu da bi radila ili se školovala u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog Jedinstvenog programa u potpunosti podržava Federalni zavod za statistiku dok Republički zavod za statistiku RS traži da se, prije početka obrade podataka, isključe određene kategorije osoba (kao što su djeca mlađa od 15 godina koja su dala podatke za sebe, domaćinstava gdje su svi članovi odsutni itd), te da se rezidentni status revidira na osnovu pitanja 40.

Na osnovu svega navedenog Agencija za statistiku smatra da bilo koje isključivanje osoba iz procesa obrade podataka, izuzev kategorija koje su jasno definirane u Zakonu o popisu, predstavlja kršenje Zakona o popisu i može dovesti u pitanje kredibilitet popisa.

Međunarodna monitoring misija je u 20. i 21. izvještaju dala jasne preporuke kako se izvodi status stalnog stanovništva (rezidentnosti) kao i pravila editovanja što je u potpunosti sadržano u predloženom Jedinstvenom programu.

Posebno je značajna uloga Međunarodne monitoring misije (IMO) koji vrši monitoring svih aktivnosti popisa i koji će na kraju dati konačnu ocjenu uspješnosti popisa u BiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Značaj preporuka i stavova Međunarodnog monitoring tima proizilazi iz sljedećeg:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 3. februara 2012. pozvalo Evropsku komisiju da organizuje međunarodni monitoring Popisa. Na osnovu toga su Evropska komisija, Vijeće Evrope i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 18. aprila 2012.godine potpisali Memorandum o razumijevanju, kako bi se dogovorili o sljedećem:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Opšti cilj Operacije međunarodnog monitoringa Popisa stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini je nadgledanje usklađenosti cijelog procesa Popisa, od pripreme do diseminacije podataka, sa:

Međunarodnim standardima za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010.,
Uredbom (EK) 763/2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, te mjere implementacije;
Osnovnim načelima zvanične statistike, usvojenim od strane Statističke komisije UN, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašenim od strane Evropske komisije;
Standardima zaštite i povjerljivosti podataka, kako je dato u Konvenciji o zaštiti pojedinca, a u vezi sa Automatskom obradom ličnih podataka Vijeća Evrope, kao i sa važećim relevantnim odredbama Evropske unije.

Iz svega navedenog jasno je da će Popis biti uspješan ukoliko popisni podaci budu međunarodno kredibilni i uporedivi za što je, u skladu sa prethodno navedenim memorandumom, nadležan IMO tim.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

S tim u vezi Popisni biro Agencije za statistiku BiH smatra da predloženi Jedinstveni program obrade nema alternative, a njegovo neusvajanje je nepotrebno gubljenje vremena što prolongira objavu rezultata popisa, saopćeno je iz Agencije za statistiku. 

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME