Portal 072info

Njemačka i Švicarska pomažu projekat Sakupljanja otpadnih voda u Zenici

Nakon uspješne  saradnje  na  projektu „Vodosnabdjevanje  i odvodnja  otpadnih voda BiH II“ Njemačka razvojna banka “KfW” je Javnom  preduzeću „Vodovod  i kanalizacija“ d.o.o. Zenica  ponudio zajedničku realizaciju projekta  na  planu rješavanja  pitanja  otpadnih voda. JP „ViK“ d.o.o. Zenica  je kandidovalo izgradnju glavnih gradskih kolektora i postrojenja  za  tretman  otpadnih voda sa  čime se složila  Gradska  uprava  Zenica. Tehnički stručnjaci “KfW-a” su u novembru 2016.godine uradili presjek stanja  otpadnih voda  gradskog  i prigradskog područja, izmjerena  je količina  i sastav  otpadnih voda sa  detaljnom hemijskom analizom  i dat prijedlog tretmana. Obzirom da je u izvještaju data pozitivna ocjena prijedloga o izgradnji glavnih gradskih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda Grada Zenice, “KfW” se odlučio na finansiranje sa 100%-tnim bespovratnim sredstvima.

Razvojna  agencija Vlade Švicarske  Konfederacije – SECO  se, zahvaljujući pozitivnim iskustvima i uspješnoj saradnji na  projektu „Vodosnabdjevanje  i odvodnja  otpadnih voda BiH II“  odlučila značajnim udjelom, takođe  grant sredstvima,  participirati  u realizaciji projekta „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“

Projektom „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“ predviđa se nastavak izgradnje glavnih gradskih kolektora, izgradnja kolektora Drivuša- Bojin Vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih gradskih kolektora i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda za 80.000 EBS čime  će  se  osigurati ekološki i higijenski prihvatljiva odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Zenica.Takođe će se dodatno osigurati potpuna razdvojenost gradskih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda razdvajanjem gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže kompleksa ArcelorMittal Zenica i Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja “Zenica”. Pored toga, oba industrijska preduzeća imaju obavezu izvršiti interni tretman svojih otpadnih voda prije konačnog  ispuštanja u recipient.

Nakon što je u novembru 2016. godine potpisan Zapisnik između predstavnika KfW-a, Grada Zenice i JP „ViK“ d.o.o Zenica u kojem je jasno istaknuta misija Projekta, u martu 2017. su Grad Zenica i relevantne institucije Federacije Bosne i Hercegovine (Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalna uprava za inspekcijske poslove) potpisali dokument „Sakupljanje i tretman otpadnih voda“ -Obavezivanje i akcioni plan.

Obavezivanje i Akcioni plan (OiP) opisuju aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala implementacija neophodnih mjera. U pismima upućenim Gradu Zenici Arcelor Mittal Zenica i RMU “Zenica” su  se već obavezali da će poduzeti neophodne mjere i investicije za unapređenje i poboljšanje stanja vodnih objekata i upravljanje  otpadnim vodama, kako bi se ispunili zakonski uslovi za ispuštanje otpadnih voda, najkasnije do 2021. godine.

Za praćenje progresa zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ukupni troškovi projekta su 19.266.687 EUR-a, a finasiranje je osigurano bespovratnim sredstvima koje Vlada Njemačke daje kroz KfW u iznosu 13.516.696,89 EUR-a , Vlada Švicarske kroz SECO u iznosu do 4.750.000 EUR-a i doprinosima Grada Zenice za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 EUR-a i JP „ViK“ d.o.o Zenica u iznosu od 800.000 EUR-a u radnoj snazi na izvođenju građevinskih radova.

Grad Zenica je odgovoran za implementaciju i praćenje napretka projekta. U svrhu implementacije projekta Grad Zenica će u koordinaciji sa JP „ViK“ d.o.o Zenica osnovati i jedinicu za implemenataciju projekta (PIU) koja će koordinirati i pratiti sve aktivnosti, od rada konsultanta do izvođenja radova.

Na  sjednici, održanoj 24.08.2017.godine,  Vijeće  ministara BiH je  utvrdilo Prijedlog Sporazuma  o finansiranju između Bosne i Hercegovine i KfW-a za projekat „ Prikupljanje  i tretman otpadnih voda  Zenica“ koji će, putem Ministarstva  finansija,  uputiti Predsjedništvu  BiH u  daljnju proceduru.

Krajem jula  2017. godine  Gradu  Zenica je, posredstvom  Federalnog  ministarstva  finansija,  na  izražavanje  mišljenja  upućen  prijedlog Sporazuma  o finansiranju  između Vlade  Švicarske  Konfederacije i Vijeća  ministra BiH koji se odnosi  na  odobravanje finansijskog doprinosa u vidu donacije od 4.750.000 EUR-a za projekat „Sakupljanje  i tertman otpadnih voda  Zenica“ te  se očekuje  da  i ova procedura  uskoro  bude  finalizirana .

Preduslov da do realizacije ovog projekta dođe je  i da ovaj projekat bude uvršten u kantonalni, a potom i u federalni Program javnih  investicija za naredni period. Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica predalo je aplikaciju za ovaj projekat i nadamo se da će i ostali sudionici u realizaciji uraditi svoj dio posla.

Akta.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box