873x400 33
AUTOR: H.D.
DATUM: lis 30, 2021 @ 13:20
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Na poziv Njemačke savezne notarske komore, predsjednica Notarske komore Federacije BiH Anica Nakić i član Upravnog odbora Pero Musa sudjelovali su protekla dva dana u Berlinu na konferenciji „Okrugli stol Jugoistočne Evrope“.Uz razmatranje sadašnjih izazova zbog korona krize i aktualnog razvoja notarijata, raspravljalo o izazovima digitalizacije za notarsku službu te ulozi notara u sprječavanju pranja novca i finansiranja kriminalnih aktivnosti.

NER FIT

Njemačka savezna notarska komora odigrala je važnu ulogu pri uspostavi notarijata u Bosni i Hercegovini, a nedavno su se iz ove komore pismom obratili nadležnim institucijama u BiH upozoravajući da bi najavljene promjene Zakona o notarima u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogle štetno uticati na efikasnu borbu protiv pranja novca.

LIDER