Portal 072info

Nova lista lijekova u ZDK

Dana 1.9.2016 godine na 68. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona ,a na prijedlog Ministra zdravstva Zeničko-dobojskog  kantona usvojena je nova lista lijekova  čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Nova lista lijekova se sastoji od:Liste A  na kojoj se nalazi 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova  koji se u 100% iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja .Liste B na kojoj se nalazi 18 zaštićenih naziva, oblika, jačina i pakovanja lijekova koji se u procentualnom iznosu sufinansiraju od strane osiguranih lica.Liste C na kojoj se nalazi  5 zaštićenih naziva, oblika,pakovanja i jačina lijekova  gdje Zavod priznaje maksimalnu utvrđenu cijenu liejka sa Federalne liste lijekova i Liste D na kojoj se nalazi 6 zaštićenih naziva  oblika, pakovanja i jačina lijekova  za koje nije bilo ponuđača, što znači da će nabavka navedenih lijekova biti priznata u utvrđenom iznosu od strane Zavoda zdravstevnog osiguranja, a na osnovu zahtjeva osiguranika.Dakle nova lista lijekova ukupno sadrži 1022 zaštićena naziva, oblika, pakovanja i jačine lijekova koji će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Lista je u potpunosti usaglašena sa važećim zakonskim propisima, kao i sa važećom  Listom liejkova za područje Federacije BiH .Obzirom da se radi o znatnom proširenju liste liejkova, naročito određenih grupa lijekova, aktivno će se vršiti stručni nadzor kod primjene nove liste lijekova, uz eventualne stručne revizije iste.

Lista ljekova će se početi primjenjivati 8 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.Također, na navedenoj sjednici je razmatran i Izvještaj o poslovanju JU Kantonalne bolnice Zenica i usvojen je u obliku kako je i predložen.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box