srbija skola korona 696x464 1


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo saopćava da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 23.10.2020. do 6.11.2020. godine, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 18.12.2020. godine.

“Napominjemo da je Škola dužna pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika”, saopćeno je iz Ministarstva obrazovanja KS-a.

Ministarstvo kontinuirano sa nadležnim organima i institucijama pažljivo analizira stanje na terenu radi eventualnog donošenja novih mjera i smjernica za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.