Portal 072info

Nove naredbe u FBiH od danas: Kad nositi maske, koja okupljanja su dozvoljena…

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na posljednjoj hitnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odlučeno je o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa na području FBiH.

Ovu informaciju je naš portal već ranije prenio, a iz Vlade FBiH je pojašnjeno da s  danom 31. maj prestaju važiti sve naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a time i ranije naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) koje su donijete do 12. marta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U cilju zaštite zdravlja javnog zdravlja stanovništva, te uzimajući u obzir činjenicu da se i dalje prijavljuju slučajevi COVID-19 na području FBiH, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ), kao i krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva nastavljaju obavljati svoje aktivnosti sukladno zakonima iz područja zdravstva kao i procjenama epidemiološke situacije u FBiH.

To podrazumijeva i da Krizni štab FMZ donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Naredbe koja se počinju primjenjivati u FBiH 31. maja prenosimo u cijelosti: 

“1. Dozvoljeno je javno ukupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,
– za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru,

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Dozvoljava se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

3. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

4. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

5. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se uporaba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva.

6. Zabranjuje se rad noćnim klubovima i diskotekama.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

7. Dozvoljava se održavanje sportskih takmičenja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

8. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

9. Dozvoljavaju se posjete i izlazak štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim zavodima. Posjete u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, odvijaju se u vanjskom prostoru, maksimalno dvije osobe u posjeti, uz obavezno održavanje fizičke distance i nošenje maski.

10. Dozvoljava se prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za samoizolaciju.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

11. Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

12. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

13. Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

14. Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu- Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, koji je akreditiran za molekularno-dijagnostička ispitivanja sukladno BAS EN ISO 17025-2006. standardom, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru.

15. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje sa visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciju BiH, a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

16. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH, kao i stranim državljanima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja sa prisutnom COVID-19 infekcijom, posebno iz zemalja sa visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

17. Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz prethodnu suglasnost Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

18. Provođenje naredbi od 1.-13. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, a provođenje naredbi od 1.- 14. kontroliraju nadležni odnosno ovlašteni inspektori u Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslova, kao i nadležni odnosno ovlašteni općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

19. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

20. Nakon isteka roka iz tačke 19. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

21. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31. maja”, navodi se u saopćenju. 

Podijelite članak
  • 19
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

Krizni štab FBiH traži od kantona da pooštre epidemiološke mjere: Zaraženi se slobodno kreću

Redakcija

Korona uništava ljudske organe gore nego gangrena

Redakcija

Kolike su najveće isplaćene plate u martu i aprilu u BiH?

Redakcija
REKLAMA
KRAJ REKLAME