Novi zakon o igrama na sreću u FBiH – kladionice i kazina na serveru poreske uprave

kladionica

Novi zakon o igrama na sreću, koji je u pripremi u Federaciji Bosne i Hercegovine, stvara pretpostavke za višestruko povećanje prihoda koji će se ubirati po osnovu naknada od priređivanja igara na sreću na način da se predviđa obaveza uplate mjesečne naknade u iznosu pet posto od ukupne uplate u igrama klađenja, kao i pet posto od ukupnog prometa kazina i automat klubova.

Propisani su takođe veći iznosi fiksnih naknada za izdavanje odobrenja, koje plaćaju priređivači igara na sreću, navode iz Federalnog ministarstva finansija.

Detaljnije se uređuje cjelokupna procedura i uslovi za izdavanje odobrenja na način da se propisuju strožiji finansijski, prostorni, tehnički i drugi uslovi, koji moraju biti ispunjeni za dobivanje odobrenja za priređivanje igara na sreću. Takođe su taksativno propisane i okolnosti pod kojim će se priređivaču oduzeti odobrenje.

Kao jedan od uslove za odobrenje, propisana je obaveza dostavljanje uvjerenja nadležnog poreznog organa o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda.

Predviđena je uspostava sistema nadzora i kontrole cjelokupnog ostvarenog prometa priređivača igara na sreću. Propisuje se obaveza da svi priređivači tih igara moraju imati centralni računarski sistem (server) za on line nadzor, koji će biti povezan sa serverom Porezne uprave.

Za razliku od odredbi važećeg zakona, predviđeno je da se za finansiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta, osim dijela novca koji Lutrija BiH uplati po osnovu naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvaja i 50 posto od sredstava prikupljenih po osnovu uplate naknada za izdavanje odobrenja ostalim priređivačima, kao i pet posto od ukupnog iznosa sredstava uplaćenih po osnovu naknade koju priređivači uplaćuju od svake uplate igrača.

Prijedlog zakona o igrama na sreću utvrdila je nedavno Federalna vlada i uputila ga u Parlament Federacije.

Kako je saopšteno iz Vlade, predloženim zakonom je precizirano da igre na sreću na teritoriji Federacije BiH organizuju Lutrija BiH i pravne osobe registrovane za ovu djelatnost.

Igre na sreću mogu biti klasične (lutrijske), u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, posebne u kojima to nije unaprijed utvrđeno, kao što su igre u kazinu, na automatima u posebnim klubovima i klađenja na sportske rezultate te druge stvarne neizvjesne događaje, kako je navedeno.

Prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji BiH, a dio njih raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija.

Porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću obračunava se i naplaćuje pri isplati svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću.

Porez na dobitke plaća se po stopi od deset posto na dobitke iznad 50 do 10.000 KM, a po stopi od 15 posto na dobitke iznad 10.000 KM.

Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija BiH, a za isplatu dobitaka u posebnim igrama jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

Zabavne igre (igre na računalima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za videoigre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima) koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima, nisu igre na sreću u smislu ovog zakona.

To nisu ni nagradni natječaji i nagradne igre koje priređuju pravne osobe radi propagande.

Ova vrsta igara može biti organizovana samo ako se učestvovanje u njima ne naplaćuje posebno, ako se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama te unaprijed uplati šest posto od ukupne vrijednosti nagradnog fonda (po 1,5 posto Crvenom križu, “Caritasu”, “Merhametu MDD” i “Dobrotvoru”). Pravila igre, uz prethodno odobrenje ministarstva, moraju biti objavljena u dnevnoj štampi a ukupna vrijednost nagradnog fonda ne može prelaziti iznos od 200.000 KM, navedeno je iz Federalne vlade.

Fena