Novine u novom Zakonu o policijskim službenicima

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

4c13d7d1925978c23293c287ae45c1b4_XL

Tokom 2011. i 2012. godine, uz koordinaciju EUPM-a i OHR-a, održano je više sastanaka predstavnika policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojima se, na osnovu dosadašnje prakse i utvrđenih potreba, radilo na izradi teksta i međusobnoj harmonizaciji propisa koji se tiču policijskih prava i obaveza. Kao rezultat ovih sastanaka proistekao je tekst za izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima na državnom nivou. Uzimajući u obzir potrebe Zeničko-dobojskog kantona, kao i potrebu otklanjanja nedostataka i pravnih praznina koje su se pokazale u primjeni važećeg Zakona, pravni eksperti su pripremili izmjene i dopune određenih članova ovog pravnog akta. 

Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima izvršena su usklađivanja važećeg Zakona sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti tajnih podataka, Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini-Prečišćeni tekst, Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini  i Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi .

U praksi, to znači da su izvršene izmjene i dopune poglavlja koje reguliše prijem i zapošljavanje policijskih službenika, te način izbora policijskih službenika a da se pri tome vodi računa o polnoj i nacionalnoj zastupljenosti prema popisu iz 1991. godine, i promoviše  ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u strukturu policijskih službenika. Produžen je i rok za prijem policijskih službenika iz drugih policijskih organa do 2018. godine. Uvedena je i mogućnost trajnog eksternog premještaja policijskih službenika u drugi policijski organ dok je do sada postojala mogućnost privremenog premještaja na period od četiri godine. 

U novom Zakonu preciznije su uređene odredbe koje regulišu ocjenjivanje policijskih službenika, tačnije pojednostavljena je ova procedura, a detaljnije je regulisana i oblast unapređenja policijskih službenika u više činove. Preciznije su definisane odredbe koje regulišu oblast isplate naknade plaće policijskim službenicima koji se nalaze na suspenziji, a kada je riječ o odredbama Zakona kojima se reguliše prestanak radnog odnosa policijskih službenika po sili zakona, propisani su pravni osnovi koji nisu postojali u trenutno važećem Zakonu. 

Propisana je obaveza donošenja Pravilnika, kojim bi se uredio način vršenja policijskih dužnosti i ovlasti. Po novoj odredbi Zakona, policijskim službenicima se daje mogućnost ispaljivanja hica upozorenja iz vatrenog oružja prije same upotrebe vatrenog oružja, a uvedena je i mogućnost korištenja električnih uređaja za privremeno onesposobljavanje kao vid sredstava prinude. Propisana je obaveza donošenja Etičkog kodeksa kao podzakonskog akta kojim će se urediti način ophođenja policijskih službenika prema građanima i obrnuto, zatim ponašanje policijskih službenika tokom obavljanja poslova i zadataka, način istupanja i sl. Propisana je i obaveza donošenja Pravilnika o zdravstvenim pregledima kojim bi se uredio način i obim vršenja zdravstvenih pregleda kojim se policijski službenici moraju obavezno podvrgnuti. 

Treba podsjetiti, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 17. decembra 2013. godine, nakon provedene javne rasprave koja je trajala 30 dana i održane stručne rasprave, jednoglasno usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona. O ovom Zakonu pozitivno su se  izrazili i predstavnici OHR-a, a naišao je i na odobravanje Sindikata policije Zeničko-dobojskog kantona.