Portal 072info

Obavezno s bebom na pregled kukova

U četvrtom mjesecu razvoja ploda počinje formiranje kukova budućeg djeteta. Pokreti koje beba pravi u majčinom stomaku pomažu u njegovom formiranju. U posljednjem mjesecu razvoja ploda u maternici, zglob sa svim pratećim elementima i mišićima je kompletno razvijen.

Na samom rođenju ljekar neonatolog pregledom utvrđuje stanje kukova novorođenčeta. Rizične grupe djece kod kojih se češće dešavaju ovi poremećaji su djeca čiji su roditelji imali isti problem (nasljedni faktor), ali postoji još stanja koja mogu utjecati na poremećaj kukova.

* Karlični položaj bebe je predisponirajući faktor razvoja poremećaja kuka.

* Statistike govore da su pvorođena djeca ugroženija u odnosu na ostale.

* Smanjena količina plodove vode također utječe na učestalost ove pojave.

Donedavno se za promjene na kukovima kod djece koristio termin “iščašeni kukovi”. Danas se koristi termin razvojni poremećaj kukova, jer se time naglašava biološka priroda deformiteta. Ovim terminom obuhvataju se sva stanja kod kojih glava butne kosti nije u normalnom odnosu s čašicom, kao iščašenje, djelimično iščašenje, nestabilan kuk i drugo.

Dijagnoza poremećaja razvoja kukova postavlja se ultrazvukom. Ultrazvučni pregled kukova spada u metode s najmanje štetnih efekata u dijagnostici razvojnog poremećaja kuka. Primjenjuje se od rođenja pa do kraja prve godine života i spada u obavezni pregled.

Prvi pregled treba obaviti tokom drugog mjeseca, kada će ljekar dati određene savjete o daljem ponašanju i povijanju djeteta. Ultrazvučni pregled kukova može se raditi i ranije ukoliko za to postoji kliničko opravdanje. Sljedeća kontrola je za dva, pa za tri mjeseca.

Rano prepoznavanje i rano liječenje razvojnog poremećaja kuka uslov je za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ukoliko se poremećaj otkrije rano, terapija je neoperativna, a primjenjuju se različite metode liječenja, ovisno o obliku i stepenu poremećaja.

Razvojni poremećaji kukova imaju različitu prognozu, ona ovisi o vremenu početka liječenja, o razvijenosti anomalije kada je otkrivena, kao i o dosljednosti provedenog liječenja. Liječeni kukovi moraju se kontrolirati do kraja rasta. Samo tada se može utvrditi da li je liječenje završeno.

Važno

Širokim povijanjem i izvođenjem vježbi koje MORA pokazati i odobriti ljekar moguće je pomoći kukovima bebe da se formiraju na pravi način. Dalje široko povijanje ovisi o stanju na prvom ultrazvuku.

Pravilno povijanje mora osigurati takav položaj da nožice budu lako razmaknute i savijene u kukovima, pri čemu su natkoljenice slobodne.

Avaz

Podijelite članak