Obavijest o radu JU “Dom zdravlja” Zenica u periodu obilježavanja Kurban-bajrama

Zbog  pacijenata koju budu imali potrebu za pružanjem zdravstvenih usluga u periodu  obilježavanja Vjerskog praznika, na ovaj način upoznajemo Vas da će JU “Dom zdravlja” Zenica 12.09.2016.godine raditi na sljedeći način:

       -Služba hitna medicinske pomoći, raditi će kontinuirano, u radnom vremenu od 0 do 24 sata.

       -U Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom bit će dežurna ambulanta Centar, u ul. fra Ivana Jukića br. 4, u radnom vremenu od 700 sati do 1930 sati.

       -Ambulanta u Nemila radit će u radnom vremenu od 700 do 1500 sati.

       -Patronažne sestre radit će  u radnom vremenu od 700 do 1500 sati.

       -Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će  u radnom vremenu od 700 sati do 1500 sati.

       -Stomatološka služba radit će u radnom vremenu od 700 sati do 1930 sati.