Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2019. godini broj 01-01-5899/19  od 05.03.2019. godine, usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na podsticaj:

1.Proizvodnja mlijeka

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Info pultu ili u kancelariji broj 322.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj 322 ili na telefon broj: 032/447-706.