Obavještenje za demobilisane borce koji će konkurisati za egzistencijalnu naknadu

Podijelite vijest

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, obavještava demobilisane borce do 57 godina starosti,koji predaju zahtjev za priznavanje prava na egzistencijalnu naknadu da dokumentaciju pod rednim brojevima:

2. Uvjerenje MUP-a o kretanju ( kao dokaz o prebivalištu)

3. Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdato od nadležne Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne evidencije ( VFMB-3)

4. Rješenje o ličnoj invalidnini ( za lica sa statusom RVI)

ČITAJ JOŠ:  Teška nesreća kod Zenice, ima povrijeđenih

7. Uvjerenje o bračnom stanju ( ukoliko nema drugih članova porodičnog domaćinstva)

ne moraju pribavljati, jer će Služba navedenu dokumentaciju pribaviti po službenoj dužnosti.

Ostala dokumentacija navedena u obrascu mora biti orginal ili ovjerena kopija, i obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane podnosioca zahtjeva.

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica


Podijelite vijest