Objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Podijelite vijest

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo, sredstvima u iznosu do 10.000 KM objavilo je jutros Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Rok za prijave je 30 dana.

U javnom pozivu su sadržani uslovi za subvencioniranje, kriteriji za bodovanje, dokumentacija koju aplikanti moraju priložiti, te način prijave na javi poziv.

Podsjetimo, Vlada KS je na sjednici održanoj krajem jula donijela odluku da i ove budžetske godine, putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, subvencionira rješavanje stambenog pitanja mladih sredstvima u iznosu do 10.000 KM.

Subvencije će mladima biti dodijeljene za kupovinu stana ili kuće ili izgradnju kuće ili stana na području Kantona Sarajevo.

Avaz