AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Senat Univerziteta u Zenici objavio je konkurs za izbor rektora te obrazovne ustanove, na mandatni period od četiri godine.

Konkurs je objavljen 31. januara, a rok za prijave na mjesto rektora Univerziteta Zenice je petnaest dana od objavljivanja.

Kako je navedeno u konkursu, kandidat za ovu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uslove, da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji ispunjava zakonske uslove, treba da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik i da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom trebaju da prilože i svoj program rada i razvoja Univerziteta u Zenici, koje će biti prezentiran na izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Zenici.