Ocijenjeni državni službenici – od njih 1.645 samo jedan loš?!

Screenshot 7 30

Kako je priopćilo Vijeće ministara nakon sjednice u Sarajevu, izvještaj obuhvaća 56 institucija koje su završile proces ocjenjivanja, a ukupno je ocijenjeno 1.645 državnih službenika, dok je 240 državnih službenika neocijenjeno.

Vijeće ministara BiH upoznat je sa zbirnim izvještajem Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2020. godine.

Kako je priopćilo Vijeće ministara nakon sjednice u Sarajevu, izvještaj obuhvaća 56 institucija koje su završile proces ocjenjivanja, a ukupno je ocijenjeno 1.645 državnih službenika, dok je 240 državnih službenika neocijenjeno. Ukupna prosječna ocjena u institucijama BiH je 3.67 – „naročito uspješan“, a takvu ocjenu za rad dobila su 1.324 državna službenika, njih 310 ocijenjeno je „uspješnim“, 10 je dobilo ocjenu „zadovoljava“, a jedan državni službenik je negativno ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“.

”Obaveza ocjenjivanja državnih službenika najmanje jednom u šest mjeseci propisana je Pravilnikom o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine”, objavilo je Vijeće ministara BiH