Portal 072info

Od sada moguć internetski pregled parcela…

FGU | PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA
TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
FGU | PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA
FGU | PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA


Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je, u sklopu realizacije Projekta uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, koji je omogućio sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihovu internetsku prezentaciju, omogućila također i i pregled grafičkih podataka o parcelama.

-Stranica :FGU | PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH, čijom se implementacijom postiže bolja kvaliteta i brža usluga građanima, gospodarstvu i ostalim korisnicima katastarskih podataka.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U svrhu testiranja i eksperimentalnog korištenja omogućena je funkcija KATASTARSKI PLAN, kojom je moguće dobiti položajni prikaz (geometriju) tražene katastarske parcele. Trenutačno se u bazi podataka nalazi više 1.700.000 parcela za koje je moguće dobiti položajni prikaz. Funkciji se pristupa preko crvene tipke koja se nalazi u koloni naziva Geom. tabele A LIST – PREGLED PARCELA, ukoliko geometrijski podatci za traženu parcelu postoje.Populacija katastarskih baza podataka s geometrijskim podatcima se vrši svakodnevno, kroz održavanje katastarskih podataka, koristeći jedinstveni softver za održavanje – katastar.ba, ali i masovnom sistematskom digitalizacijom financiranom iz različitih proračunskih, donatorskih i kreditnih sredstava. Ova usluga je još jedna u nizu realiziranih aktivnosti kojom Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove omogućuje građanima, privatnim poduzećima i drugim zainteresiranim stranama jednostavan, efikasan i pristupačan uvid u stanje nekretnina od interesa.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME