Screenshot 2 5
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Svijet / Vijesti
Kurbani 2021

Na portalu 072info 2. juna prenijeli smo vijest u čijem se naslovu navodi da je Evropska unija uvela nova pravila o količini novca u gotovini koja se može unijeti na teritoriju Unije, što se ispostavilo netačnom informacijom zbog čega je ovaj tekst i korigovan. Činjenica je kako EU nije donijela novu odluku o “količini” novca, već o onome što se smatra gotovinom. Iznos od 10.000 eura, koliko je u gotovini moguće unijeti u ili iznijeti iz EU bez prijave, od 2005. godine je nepromijenjen.

U članku se, također, navodilo da će osobe koje u EU unose gotovinu u vrijednosti višoj od 10.000 eura, ili je iznose iz EU, morati popuniti gotovinsku deklaraciju, dok se sama definicija “gotovine” promijenila, te sada obuhvaća i zlatne predmete:

Na snagu danas stupaju nova pravila kontrole gotovine novca i vrijednosti koje ulaze i izlaze iz EU, pri čemu će svi putnici koji ulaze ili napuštaju teritorij EU morati popuniti gotovinsku deklaraciju kada nose 10.000 eura ili više u valuti ili protuvrijednosti u drugim valutama, kao i u drugim sredstvima plaćanja kao što su putnički čekovi ili mjenice.

Prvo, definicija “gotovine” prema novim pravilima bit će proširena i sada će obuhvatati zlatnike i određene druge zlatne predmete. Drugo, carinske vlasti će moći da postupaju i po iznosima manjim od 10.000 eura, kada postoje naznake da je gotovina povezana sa kriminalnom aktivnošću.

Šta su činjenice?

Ukoliko u EU ulazite ili izlazite sa preko 10.000 eura ili istim iznosom novca u drugoj valuti u gotovini, što uključuje i čekove, putničke čekove i novčane naloge, dužni ste podnijeti prijavu pri ulasku, to jeste izlasku iz EU. Ovo je prvobitno uređeno Provedbenom uredbom Komisije (EU) 1889/2005 2005. godine, a koja je zatim dopunjena 2018. godine. Odredba iz 2018. godine na hrvatskom jeziku se može skinuti na ovom linku, a u njoj se navodi da se “predviđa sustav kontrola u pogledu gotovine u pratnji ili gotovine bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije kako bi se dopunio pravni okvir za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma”.

EU je 11.5. dopunom te uredbe, koja je stupila na snagu 3.6.2021, pooštrila kontrolu iznosa/unosa gotovine i drugih dragocjenosti. Nakon 3.6.2021, “gotovinom” se smatraju i zlatne kovanice sa udjelom zlata od najmanje 90%, te zlatne poluge, zrnca i grumeni sa udjelom zlata od najmanje 95%.

EU nije donijela novu odluku o “količini” novca, već o onome što se smatra gotovinom. Iznos od 10.000 eura, koliko je u gotovini moguće unijeti u ili iznijeti iz EU bez prijave, od 2005. godine je nepromijenjen.

Pored toga, nije ni novost da se iznosi iznad 10.000 eura moraju prijaviti deklaracijom o porijeklu novca. Dopunom uredbe iz maja 2021. godine, carinska tijela mogu “zatražiti da se prijavi gotovina u vrijednosti od 10.000 EUR ili više koja se šalje poštom, kao teret ili kurirskim službama”.