Od ukidanja karantena deset puta povećan broj ulazaka u BiH

Podijelite vijest

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

U saopćenju za javnost direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića navodi se da su od 15. marta 2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni na 14 graničnih  prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

U saopćenju se napominje da prestankom važenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite od 10. aprila i 11. aprila 2020. godine, te ukidanjem mjere karantina, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove novom Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 24. aprila ove godine  ponovno su uspostavljene obaveze iz Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa(COVID-19).

Shodno tome, federalni sanitarni inspektori na granicama nastavljaju vršiti zdravstveni nadzor putnika na graničnim prijelazima BiH na području FBiH, te izdavati rješenja o izolaciji u trajanju od 14 dana.

Zaključno sa 24. aprilom ove godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 27.449 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolaciju na period od 14 dana.

Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a koja se primjenuje od 24. aprila, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 384 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenje kretanja van mjesta boravka, i to 152 rješenja o izolaciji, te 202 rješenja za vozače, šest rješenja za pogranične i 24 za prekogranične radnike.

– U smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS-a, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS,  upućeni su spiskovi sa podacima za 108 osoba, kao i za sedam osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je nadzorima i mjerama federalnih inspektora, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.181 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 319 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 24. aprila, Inspektorat RS je dostavio podatke o 39 osoba kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 477 vozača koji su na teritoriju BiH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBiH.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove napominju da danas ističu mjere iz 98 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.026 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavaju osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana.

– Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana – pojašnjava se u saopćenju.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata.

Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno  11 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 11 prekršajnih naloga u iznosu od  22.500 KM.

U periodu od 15. marta do 25. aprila 2020. godine, izvršena su 282  inspekcijskah nadzora, te 182 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 311 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 311 prekršajnih naloga u iznosu  603.650 KM.

Kod 182 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene – saopćio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Povećan broj ulazaka

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da je nakon ukidanje obaveze karantena gotovo za deset puta veći broj osoba koje su ušle u Bosnu i Hercegovinu.

Tako su na graničnim prijelazima izdata ukupno 384 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor, odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 152 rješenja o izolaciji, te 202 rješenja za vozače, šest rješenja za pogranične i 24 za prekogranične radnike.

– Na osnovu ovih podataka znamo da smo sada pod većim rizikom i da će u naše kuće možda opet doći taj uvozni virus. Zbog toga ću zamoliti građane koji imaju obavezu kontrole na granici i kojima su izdata  rješenja o izloaciji da se striktno tog rješenja i pridržavaju. Također, da boraveći u svojoj kući ne dolaze u kontakt sa svojim najbližima, te ako nemaju dva toaleta u kući da taj postojeći nakon korištenja obavezno dezinfikuju – rekao je Ajdinović.

Poslije stavljanja van snage karantena, pojasnio je da sada svakog građanina koji uđe u Bosnu i Hercegovinu, pored kontrole graničnog policajca, kontroliše i federalni sanitarni inspektor.

– Pri tome građanin popunjava sanitarni upitnik, te sačeka, što je kratak period, da mu inspektor izda rješenje o ograničenom kretanju, odnosno zdravstvenom nadzoru – naveo je Ajdinović.

S obzirom na to da su građani pokazali veliku disciplinu, istakao je da je ukinut policijski sat, te se nada da će se građani zbog sebe samih nastaviti odgovorno ponašati.

Period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana do sada je istekao za 24.026 osoba, a samo danas ističe za 98 osoba.

Do sada su, kako je rekao Ajdinović,  izvršena 282 inspekcijska, te 182 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Tom prilikom izdato je 311 prekršajnih naloga u iznosu  603.650 KM.

Osvrnuo se i na saobraćajnu nesreću koju je imao direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, te potvrdio da je imao teži prelom ruke koji će biti operativno saniran.


Podijelite vijest