AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Devet ministara u Savjetu ministara BiH i Denis Zvizdić, predsjedavajući, zajedno imaju više od 50 savjetnika, koji mjesečno budžet BiH koštaju oko 120.000 KM s obzirom na to da u prosjeku kao platu primaju od 1.700 do 3.200 KM.

Izvor: Nezavisne

Najviše savjetnika angažovano je u Ministarstvu bezbjednosti, i to njih devet, od kojih šest savjetuje ministra Dragana Mektića, a trojica njegovog zamjenika Miju Krešića. U ostalim ministarstvima broj savjetnika kreće se od dva do sedam i uglavnom se radi o ljudima iz stranke kojoj pripada ministar ili njegov zamjenik, a koji nisu uspjeli dobiti mandate u nekom od zakonodavnih tijela u BiH.

Što se tiče samih ministara i njihovih zamjenika, njih savjetuje ukupno 46 savjetnika, s tim da do zvaničnih podataka o broju Zvizdićevih savjetnika nismo uspjeli doći, ali prema nezvaničnim informacijama, ima ih ukupno šest, od zakonom dozvoljenih sedam.

Najmanja plata savjetnika je nešto malo više od 1.600 KM, a ima onih koji zarade i više od 3.200 KM kao što je Kostadin Vasić, kojeg je angažovao Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane.

Pored osnovne plate savjetnika, većina njih koristi i ostale privilegije kao što su naknada za odvojeni život koja iznosi 300 KM, naknada za smještaj koja je oko 400, dok se topli obrok od oko 120 KM i prevoz podrazumijevaju. U pojedinim ministarstvima kao što je Ministarstvo finansija i trezora savjetnici imaju pravo i na 60 KM mjesečno za mobilni telefon, dok su u većini ministarstava prosječna primanja savjetnika  oko 2.300 KM.

Posebno je zanimljiv način na koji se biraju savjetnici, jer u suštini sve je na ministrima i zamjenicima, koji praktično za svog savjetnika mogu imenovati koga god hoće bez obzira na stručnu spremu, iskustvo itd.

“Sve je na ministrima, i savjetnici se imenuju bez oglašavanja i konkursa”, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Takođe, ministar savjetnika može razriješiti dužnosti kad god hoće i njihov mandat ne može trajati duže od mandata osoba koje savjetuju i svoj položaj ne mogu preinačiti u položaj državnog službenika.

Opšti uslovi koje osoba mora ispuniti za radno mjesto savjetnika između ostalog jeste da je starija od 18 godina, da je zdravstveno sposobna, da nije otpuštana iz državne službe, da nije pod optužbom suda u Hagu i da se protiv nje ne vodi krivični postupak, odnosno da ne izdržava izrečenu kaznu.

“U vrijeme potrebe za uštedama na svim razinama bilo bi dobro da institucije na državnoj razini budu pozitivan primjer drugim institucijama. Bilo bi dobro da savjetnici budu najbolji stručnjaci po određenim oblastima, koji će zaista biti od koristi, a da se prekine dosadašnja praksa imenovanja ljudi isključivo po stranačkoj liniji ili zbog potrebe zbrinjavanja određenih ljudi koji su izgubili ranije pozicije u vlasti ili institucijama”, rekao je Ivica Ćavar, projekt menadžer CCI-a.

On kaže da Savjet ministara BiH treba uraditi temeljitu analizu svih savjetničkih pozicija na nivou državnih institucija koja će precizno pokazati kolike su potrebe za savjetničkim mjestima. Ta analiza bi trebalo da odgovori na pitanje da li treba smanjiti ili povećati broj savjetničkih pozicija.

Plate

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (Semiha Borovac)

Nina Mišković – 2.204 KM
Kemo Sarač – 1.773 KM
Šefket Hafizović – 1.862 KM
Dalida Međedović – 1.806 KM

Ministarstvo civilnih poslova (Adil Osmanović)

Muhamed Mujakić – 2.236 KM
Ivica Šarić – 1.992  KM
Šaban Sivić – 2.658 KM
Damir Šišić – 2.506 KM
Jovica Radulović – 2.430 KM (savjetuje zamjenika)
Nebojša Švraka  – 2.650 KM   (savjetuje zamjenika)

Ministarstvo finansija i trezora (Vjekoslav Bevanda)

Saša Marić – 2.840 KM
Eugen Šušak – 2.388 KM
Mario Živković – 1.988 KM
Jelena Brkić – 2.388 KM
Boris Raić – 2.388 KM
Ministarstvo odbrane (Marina Pendeš)

Marija Zelenika – 2.840 KM
Ivo Miro Jović – 2.738 KM
Vladislav Babić – 2.017 KM (savjetuje zamjenika)
Kostadin Vasić – 3.205 KM  (savjetuje zamjenika)

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (Mirko Šarović)

Mira Mihajlović – 2.284 KM
Neđo Kapetina – 1.808 KM
Savo Krunić – 1.688 KM
Nikola Perišić – 2.508 KM
Vanja Bjelica-Prutina – 1.808 KM
Ljiljana Lovrić – 2.508 KM (savjetuje zamjenika)
Josipa Marinić – 2.508 KM (savjetuje zamjenika)

Ministarstvo komunikacija i transporta (Slavko Matanović)

Vanja Filipović – 2.296 KM
Besim Mehmedić – 2.023 KM
Ismar Dervišević – 2.825 KM
Vlatko Glavaš – 2.668 KM

Ministarstvo spoljnih poslova BiH (Igor Crnadak)

Predrag Dokić – 2.530 KM
Biljana Jošić-Bajić – 2.788 KM
Dragiša Delić – 2.210 KM
Sanja Babić – 2.804 KM
Aleksandar Golijanin – 2.029 KM

Ministarstvo bezbjednosti (Dragan Mektić)

Igor Golijanin – 2.204 KM
Mladenka Hrkalo – 1.815 KM
Mladen Vuksan – 2.532 KM
Bojan Cvijetić – 1.832 +
Zlatko Miletić – 1.916 KM
Dušan Ostojić – 2.709 KM
Božo Antunović – 2.549 (savjetuje zamjenika)
Zvornimir Banović – 2.540 (savjetuje zamjenika)
Ivana Veselčić – 2.473 KM (savjetuje zamjenika)

Ministarstvo pravde (Josip Grubeša)

dva savjetnika od kojih jedan prima 2.660 KM, a drugi oko 1.900 KM mjesečno

Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Suad Zeljković, savjetnik za energetiku
Mehmedalija Hadžović, savjetnik za ekonomiju
Nermina Rifatbegović, savjetnik za evropske poslove
Džanela Zećo, savjetnik za pravne poslove
Amela Mulabegović, savjetnik za odnose s javnošću
Asija Nikšić, šef Kabineta