Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 123. sjednice

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 123. sjednice

RMKZENICA

Razmatrajući izmjene i dopune budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Vlada Kantona na današnjoj 123. sjednici usvojila je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da za narednu sjednicu dostavi Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2013. godinu, koji će nakon što bude utvrđen, biti upućen u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Uz ovo, razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – juni 2013. godine. U raspravi o oba dokumenta, rečeno je da je rebalans budžeta kreiran tako da odražava realne potrebe i stanje u ovom ekonomskom trenutku, što znači  da su opredjeljujući bili  podaci o punjenju budžeta, a potom budžetske obaveze i zahtjevi  koje je potrebno izmiriti do kraja budžetske godine.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila izmjene Zakona o kantonalnim administrativnim taksama nastale kao rezultat provođenja Projekta poboljšanja poslovnog ambijenta u ZDK, koji su potpisale Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) iz grupacije Svjetske banke. Prema ovim izmjenama, kantonalnih administrativnih taksi oslobađaju se: zahtjevi za izdavanje vodnih akata, za izdavanje rješenja o ispunjavanju vodoprivrednih uvjeta i izdavanja vodoprivrednih saglasnosti i dozvola za korištenje voda. 
Uvodi se jednoobrazna taksa za sva vozila u iznosu od 10 KM. Taksa za izdavanje rješenja klaonicama i objektima u kojima se proizvodi meso smanjuje se sa 140 na 100 KM. Uz to, snižena je i taksa za odobrenje rada zdravstvenim radnicima u privatnoj praksi sa 500 na 150 KM,  rješenje o ispunjavanju uvjeta u prostoru za bavljenje medicinskom praksom snižava se sa 200 na 100 KM, dok se obaveza plaćanja takse u iznosu od 100 KM na zahtjev za donošenje rješenja o sanitarno-preventivnoj saglasnosti u zdravstvenom objektu, u potpunosti briše.

Kad je u pitanju odobravanje sredstava, na prijedlog Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice danas je odobreno 3.496 KM za priključak na elektrodistributivnu mrežu stambenih objekata za povratnike Zijada Mustafića i Vahidina Halilovića, Općina Maglaj. Uz to, Općini Žepče za sufinansiranje završetka Projekta izgradnje stabmenih jedinica na lokaciji Bravačić odobreno je 30.000 KM za raseljena lica. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Savezu ratnih vojnih invalida ZDK odobreno je 10.000 KM za rekreativno druženje članova ovog Saveza koje će se održati na Bistričaku krajem ovog mjeseca. Uz to, odobreno je i 7.000 KM Semizu Tutmiću, demobilisanom borcu za pokriće dijela troškova liječenja.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE