Odobrena isplata dugovanja uposlenicima Federalne uprave policije

fup 1 810x456 1
Podijelite vijest

Vlada Federacije BiH, nakon što je usvojila informaciju Federalne uprave policije o načinu realizacije rješenja o izvršenju na ime uglavničenih kamata, donijela je zaključak kojim se toj upravi u 2022. godini odobrava isplata ukupno 800.107 KM. Riječ je o isplati potraživanja uposlenicima, umirovljenicima i njihovim zakonskim nasljednicima, kao i njihovim punomoćnicima na ime uglavničenih kamata. 

Ova potraživanja uposlenika FUP-a dosuđena su presudama nadležnog suda, donesenim u periodu od 2011. do 2013. godine.  Potraživanja su nastala kao rezultat nepoštivanja rokova utvrđenih ugovorima o vansudskoj nagodbi, a presudama je u periodu 2011.-2013. godina, između ostalog, bila ugovorena isplata glavnice i troškova spora u dvije rate, u rokovima i na način definiran ugovorima.

ČITAJ JOŠ:  Da li će policijske agencije u BiH pokrenuti Amber Alert za nestalu djecu?

Sredstva za isplatu ovih dugovanja obezbijeđena su u Budžetu Federalne uprave policije za 2022. godinu, a zaključak stupa na snagu danom donošenja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.