Portal 072info

Održan nastavak Skupštine ZDK

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na današnjem nastavku 37. sjednice Skupštine Zeničko dobojskog kantona razmatran je i prihvaćen Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta ZDK za 2015. godinu,Ureda za reviziju institucija u FBiH i Mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju. Vlada je poduzela konkretne mjere radi postupanja po preporukama Ureda,potvrdio je ministar finansija, Andrej Kajić. Finansijska revizija kantonalnog Budžeta vrši se periodično,pri čemu u tekućoj godini nije predviđena za 2016. godinu,ali je zato planirana za neke općine i javna,odnosno državna preduzeća u ZDK.

Skupština je usvojila Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u ZDK,koja se odnosi na 2016. godinu. Prema riječima Džavida Aličića,direktora kantonalne Uprave civilne zaštite,u prošloj godini je izdvojeno ukupno 1,8 milion konvertibilnih maraka,od čega je oko 90 posto uloženo u lokalne zajednice za prevenciju pojave klizišta,sanaciju posljedica od poplava,te za opremanje struktura civilne zaštite. Na sjednici Skupštine ukazano je i na moguće štetne posljedice najavljenih izmjena federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara,kojim bi lokalne zajednice mogle ostati bez sredstava. Direktor Aličić smatra da se obrazloženje predlagača, kako je cilj eliminisanje parafiskalnih nameta kroz ukidanje mjesečnih izdvajanja za ove namjene, razumljiv samo ukoliko se pruže rješenja na koji način će se namiriti sredstva za civilnu zaštitu na nižim nivoima vlasti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Skupština je razmatrala i Analizu djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom,finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području ZDK za period 2014-2015. godine.

RTVZE

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)