Održan treći naučno – stručni pulmološki dani

9039fdac9d0086ace6964237e3bc6788_XL

Opšta bolnica Tešanj u saradnjii sa  kantonalnim ministarstvom zdravlja ZDK i ljekarskom komorom ovog kantona  bila je domaćin  dvodnevnog,  trećeg po redu stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Pulmološki dani“.

U uvodnom dijelu trećih pulmoloških dana učesnicima su se obratili i poželjeli uspješan rad ministrica zdravlja ZE-DO kantona Senka Balorda, direktor bolnice Tešanj Rifata Sejdinovića i općinski načelnik Suad Huskić.

Na skupu pulmologa  doktori  i medicinske sestre su u centar pažnje stavili tri teme : intersticijske bolesti pluća,hronična opstruktivna plućna bolest (COPD) i „sleep-apnea“(problemi noćnog disanja). U radu skupa učestvovalo je trinaest eminentnih predavača iz   naše zemlje i okruženja  koji su  predočili  više referata i naučno-stručnih izlaganja iz ove oblasti. Slovenačka ekipa zdravstvenih stručnjaka sa klinike Golnik  je sa najsavremenijim aparatima(dijagnostikom) održala praktične radionice  ljekarima i medicinskiom osoblju iz bolnice Tešanj i iz drugih bolnica Bosne i Hercegovine koje su prijavile učešće na  ovom skupu u cilju usvajanja  novih znanja i vještina,nakon čega  je usvojen protokol o daljnjoj saradnji.

Karakteristika Tešanjskih pulmoloških znanja upravo i jeste akcenat na  nova naučno-tehnološka dostignuća u medicini,sve ono novo što se u svijetu radi u oblasti pulmologiji:nove tehnologije u patohistologiji,imunohistohemiji,novi terapeutski pristupi,karcinomima pluća..Na ovim pulmološkim danima učestvovali su ne samo pulmolozi.Ovdje su bili stručnjaci i iz oblasti endoskopije,patolozi, kardiolozi koji su govorili o uticaju određenih  lijekova na respiratorni trakt,torakohirurzi  koji su govorili kada se treba ići na operativne zahvate i dali  operacija i u kom periodu može dati najoptimalnije rješenje.Učesnici  skupa dobili su najnovija saznanja.Skup je  posvećen  ne samo zdravstvenim radnicima Tešnju,već cijeloj BiH.

Učesnici Trećih pulmoloških dana

Stručno-naučni skup Treći pulmološki dani bodovaće se  u skladu sa Pravilnikom Ljekarske komore i Komore  medicinskih sestara i tehničara ZE-DO kantona.Na ovom skupu učestvovali su:Iz Slovenačke klinike Golnik Mitja Košnik,Matjaž Fležar,Jasmina Gabrijelčić,Aleš Rozman i Tina Jerič.Iz Zagrebačke klinike Jordanovac učestvovali su:Sanja Grle Popović i Miroslav Samardžija,dok je Kornelija Miše bila ispred KBC Split.Iz KBC Srbije  doprinos skupu  su dali Vesna Bošnjak Petrović,Branislava Milenković i Nada Vasić.Iz  Instituta za plućne bolesti Vojvodine prisustvovala je Evica Budišin,a  iz KBC Skoplje u Tešanj je stigla Deska Dimitrievska.Od bosasnkohercegovačkih kliničko-medicinskih centara izdvajamo prisustvo Zehre Dizdarević,Safeta Guske i Ademira Hadžismajlovića sa KCU Sarajevo,Dragana Kesera,Ermine Iljazović,Edina Jusufovića i Edina Zukica iz UKC Tuzla,Žarka Šantića iz KBC Mostar,dok su od domaćina iz Opšte bolnice Tešanj  sa svojim izlaganjima nastupili:Ekrem Ajanović,Besim Prnjavorac,Rifat Sejdinović i Jusuf Mehić.

Savremena dostignuća

Pulmologija u  Opštoj bolnici Tešanj  predstavlja trećinu kapaciteta bolnice,kako  po smještajnim kapacitetima, i ekonomski.Plućni odjel posjeduje devedeset dva kreveta,kabinete i izolaciju tuberkuloznih bolesnika sa  dvanaest trokrevetnih soba.Treba reći da je na nivou ZE-DO kantona registrovana tendencija pada oboljevanja od  tuberkuloze  što ohrabruje..Endoskopski kabinet na nivou godine uradi od 550-600 bronhoskopija sa intervencijama i uzimanjem uzoraka,transtorakalnih iglenih biopsija vođenih rentgenom ili ultrazvukom oko osamdeset.To govori da patologija u Tešnju radi vrlo dobro,jer je pacijent u sedam dana dijagnosticiran.Sa biohemijskim laboratorijem ulaze u novu priču sa interleukinima,čime se  postižu vrhunski rezultati u dijagnostici.Za pulmologiju Tešanjski CT uradi više od 700 pregleda,a uskoro će se otvoriti i kabinet za „sleep-apneu“ i osposobljavanje endoskopskog kabineta novim tehnologijama.

Ova bolnica  će pružati usluge kako iz imunologije tako i iz dijagnostike sistemskih bolesti ne samo za Tešanj i ZE-DO kanton,već i za regiju.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE