Portal 072info

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Dana 29. decembra 2015. godine održana je 12.  sjednica Gradskog vijeća Zenica  na kojoj je razmatrano  dvanaest tačaka dnevnog reda.
Nakon zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća i vijećničkih pitanja usvojen  je  Nacrt  Programa  rada Gradskog vijeća  za period 1. januar do 31. decembar 2016. godine. Nacrt Programa je upućen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.Upućen je poziv svim zainteresovanim subjektima  da učestvuju u javnoj raspravi.

Gradsko vijeće je nakon  razmatranja  osam amandmana koji su upućeni od strane klubova vijećnika SBB i SDP,  usvojilo  Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu i Odluku o izvršenju Budžeta za 2016. godinu kojom se obavezuju budžetski korisnici na blagovremeno mjesečno planiranje  izdataka, obezbjeđenje validne dokumentacije i mogućeg stvaranja obaveza do visine sredstava  utvrđenih u odgovarajućem organizacionom kodu i za naznačenu namjenu.

Na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona. Izvještaj je primljen k znanju. Izvještaj je primljena k znanju. Zaključeno je da se za Vijeće pripremi informacija o zdravstvenom stanju stanovništva s područja grada Zenica.                                                                                                                                                                                  
Na dnevnom redu je bila Informacija o Azilu za napuštene životinje koja je nakon rasprave usvojena sa Zaključkom o osnivanju skloništa za životinje na teritoriju grada Zenica. Formiranje,  uspostava i ispunjavanje funkcije skloništa za životinje  povjerena je Privrednom društvu “Alba Zenica” d.o.o.
I ove godine će Grad Zenica subvencionirati troškove grijanja korisnicima prava na socijalnu novčanu pomoć kod Javne ustanove Centar za socijalni rad. To su potvrdili vijećnici usvajanjem Odluke o subvencioniranju troškova grijanja. Za spovođenje ove odluke zaduženi su JU Centar za socijalni rad, Služba za društvene djelatnosti i Služba za budžet i finansije.

Nakon provedene rasprave usvojen je i Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje  te Prijedlog  Zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju stambene zgrade za socijalno zbrinjavanje  u Novom  Radakovo.
Odlukom o komunalnim djelatnostima utvrđeni su povoljniji uslovi kod obračuna  i naplate komunalne naknade subjektima iz oblasti društvenih djelatnosti, a odnosi se na  humanitarne, sportske i vjerske organizacije  kojima se na ovaj način olakšava rad i razvoj.

Vijeće je usvojilo Informaciju o rezultatima Oglasa o licitaciji građevinskih parcela u Poslovnoj zoni “Zenica1” , objavljenoj u dnevnom listu “Oslobođenje” 23.11. 2015. godine po zaključku Vijeća.

Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Tržnica” Zenica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima  kao i  Informacija o izboru i imenovanju.

zenica.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box