Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Zenica, razmatrano 15 tačaka

U Velikoj sali Grada Zenica održana je 23. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano 15 tačaka.

Na početku sjednice vijećnici su usvojili Informaciju o preduzetim aktivnostima u cilju smanjenja kategorizacije dijela magistralne ceste M17, na potezu od petlje Blatuša do petlje Lašva/Bilješevo sa Odlukom o opredijeljenosti za promjenu kategorizacije dijela magistralne ceste koji prolazi kroz grad Zenica i izgradnji potrebnih i neophodnih priključaka na magistralnu cestu putem kružnih raskrsnica.

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice predstavila je Vijeću Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture za 2021. godinu. 

U Izvještaju je navedeno da su u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cestovne infrastrukture u protekloj godini realizovani ugovori u vrijednosti od 1.594.021,85 KM.

Realizacijom navedenih ugovora rekonstruisano je i asfaltirano 11,630 metara cestovne infrastrukture.

Copy

Shodno započetim, a nedovršenim projektima završeni su radovi na pripremi donjeg stroja saobraćajnica u dužini 1.730 metara.

Također, u okviru izgradnje objekata cestovne infrastrukture, koji se tretiraju kao zasebni projekti, izvršena je izgradnja potpornog zida u dužini 25 metara, sanacija pješačkog mosta uz nove temelje za zatezne sajle i dva objekta odvodnje sa ulazno izlaznim građevinama u dužini osam metara. 

Vijećnici su upoznati i sa Izvještajem o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2021. godinu.

U ovom izvještaju stoji da je ukupna vrijednost projekata predviđenih Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2021. godinu iznosila 5.155.175,74 KM od čega je realizovano 3.083.939,57 KM.

Dvadeset dva projekta realizovana su u cjelosti, a neki od njih su proširenje gradske vodovodne linije u naselju Margita, izvođenje radova na regulaciji Ciganskog potoka u Mjesnoj zajednici Perin Han, regulacija dijela korita Starinske rijeke te izgradnja pregrade na Orahovičkoj rijeci.

Provedene aktivnosti i utrošena sredstva rezultirali su izgradnjom novih 2.400 metara vodovodne mreže, novih 9980 metara kanalizacione mreže i 830 metara uređenih riječnih korita, što je doprinijelo povećanju nivoa kvaliteta života krajnjih korisnika. 

Usvojeni su Izvještaj o poslovanju Privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica i Izvještaj o poslovanju Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica za 2021. godinu.

Gradsko vijeće razmatralo je i Informaciju o realizaciji Programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede u 2021. godini.

U uvodnom dijelu Informacije istaknuto je kako je Grad Zenica kao jedinica lokalne samouprave pokrenula aktivnosti s ciljem stvaranja i poboljšanja poslovnog okruženja na području Grada Zenica, kroz razvoj preduzetništva i obrta, javno i transparentno izvršenje Budžeta i stvaranje partnerstva između Gradske uprave i privrednog sektora.

Osnovni fokus i usmjerenje gradskih politika su unapređenje mjera kroz planiranje podsticaja za osnivanje novih firmi (Start up-a) i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i otvaranja novih radnih mjesta, te stvaranje što povoljnijeg poslovnog okruženja, zbog ulaganja domaćeg i stranog kapitala na području Grada Zenica.

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 200.000,00 KM za dodjelu podsticaja u oblasti privrede na području Grada Zenica, realizovano je 190.466,72 KM i to za dvije mjere podsticaj razvoja postojećih obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća i „Moj prvi biznis u Gradu Zenica – START UP“. 

Vijeće je prihvatilo Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinu.

Potrebna sredstva za provođenje ovog programa planirana su Budžetom Grada za 2022. godinu u iznosu od 200.000,00 KM.

Program će obezbijediti podsticaje za sufinansiranje projekata (poslovnih ideja) i zahtjeva obrtnika/preduzetnika koji su ranije registrovani na području Grada ili imaju namjeru da se registruju nakon objave Programa odnosno Javnog poziva.

Svrha Programa je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za djelovanje preduzetnika i obrtnika.

Gradsko vijeće je usvojilo izvještaje o radu za proteklu godinu javnih ustanova “Centar za socijalni rad Zenica” i „Dom-porodica“ Zenica, dok Izvještaj o radu Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica“ za 2021. godinu nije dobio potrebnu većinu glasova.   

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpis Aneksa Ugovora o nastavku zajedničkog pothvata/aranžmana realizacije projekta izgradnje Trening centra NS/FS BiH u Zenici – II faza.

Realizacija projekta bazirana je na zajedničkom učešću NS/FS BiH i Grada Zenica, primjenom instituta zajedničkog ulaganja zemljišta i finansijskog učešća za izgradnju, s pravom dugogodišnjeg korištenja i upravljanja izgrađenim centrom od strane NS/FS BiH, nakon čega će isti biti predat u vlasništvo Gradu Zenica po isteku ugovornog perioda ili će NS/FS BiH biti omogućeno da i prije isteka ugovornog perioda preuzme u vlasništvo kompleks Trening centra, uključujući prvu i drugu fazu projekta, uz pravičnu naknadu koja će biti utvrđena naročito vodeći računa o učešću svake ugovorne strane u objema fazama projekta. 

Razmatran je i usvojen Prijedlog Gender akcionog plana Grada Zenica za period 2022. – 2025. godine.

Riječ je o strateško-planskom dokumentu Grada koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Gender akcioni plan Grada Zenice se odnosi na period od 2022. do 2025. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama, koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.

Gradsko vijeće nije prihvatilo Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Gradske izborne komisije, Prijedlog Rješenja o razrješenju tri člana Gradske izborne komisije, kao ni Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica, predstavnik Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Prethodni članakMajka podijelila metodu kojim ćete uspavati dijete u samo pet minuta
Sljedeći članakMikrokreditne organizacije plasirale blizu milijardu maraka kredita u BiH