Portal 072info

Održana deseta sjednica Gradskog vijeća

Dana 29. oktobra 2015. godine održana je  deseta sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano osam tačaka dnevnog reda. Usvojen je Zapisnika s devete sjednice Gradskog vijeća, a  nakon provedene rasprave  Vijeće  je usvojilo  Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu. Razlozi rebalansa Budžeta, koje nadležna služba navodi, su  prihodi, posebno neporezni čije ostvarenje nije teklo planiranim tokom, te prenesene neizmirene obaveze iz prethodne godine koje se  uglavnom odnose  na  sanaciju  šteta od prošlogodišnjih poplava.
Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu.

Vijeće je prihvatilo Prijedlog Programa dekoracije gradskih ulica Grada Zenica  prilikom obilježavanja državnih i vjerskih praznika za 2016. godinu. Također je usvojen  Zaključak o davanju   saglasnosti JP “Grijanje” d.o.o. Zenica  za upis hipoteke radi  obezbjeđenja vraćanja kredita.

Na  ovoj sjednici usvojen je i Zaključak o davanju saglasnosti Agenciji za ekonomski razvoj “ZEDA” d.o.o. Zenica  za upis hipoteke radi obezbjeđenja vraćanja kredita. Kreditna sredstva su potrebna za završetak projekta MENTOR 2.
Gradsko vijeće je  usvojilo i Prijedlog Rješenja o pretvaranju javne površine u građevinsko zemljište  te Prijedlog Odluke o odobravanju lokacije objekta komunalne infrastrukture (Priključnog 20 kV VN kabla, lokacija nove KBTS “Bilino polje-Stadion” i svođenje postojeće NN mreže na novu TS ) na gradskom zemljištu u K.O. Zenica I (K.O. Zenica) u svrhu ustanovljavljenja  služnosti u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -Podružnica Elektrodistribucija Zenica.

zenica.ba

Podijelite članak