Održana druga sesija Kluba zeničkih intelektualaca sa uvodničarem rektorom Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusufom Durakovićem

FF7EA458 AF50 4D2E 9530 F3CBC4CC1A11
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

U prostorijama Muzeja grada Zenice jučer, 18. januara je održana druga sesija Kluba zeničkih intelektualaca. 

Otvarajući drugu sesiju intelektualcima se obratio prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici koji je tom prilikom ukazao na značaj visokog obrazovanja za jednu državu i njene građane.

Tokom svog uvodnog izlaganja rektor se osvrnuo i na društveni status akademskih radnika i njihovu odgovornost za stanje u zajednici, ali i na odnos svih nivoa vlasti prema visokom obrazovanju, istraživačima, naučno-istraživačkom radu i uopće pitanju angažovanosti svakog naučnog radnika u društvu, a čijem razvoju akademska zajednica svakodnevno treba doprinositi. Nakon uvodnog izlaganja cijenjenog rektora uslijedio je dijalog tokom kojeg su aktuelizirana mnoga pitanja i to ne samo na polju visokog obrazovanja nego i sveukupne percepcije znanja, nauke, struke i istraživačke djelatnosti na svim poljima naučnog, kulturno-umjetničkog i dr. poljima društenog razvoja.

Tom prilikom je konstantovano da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini što prije mora riješiti provincijalizacije, a koja neminovno vodi ka improvizaciji u sferi obrazovanja koja u konačnici može skončati samo u njegovoj dekadenciji. Da navedena pošast ne bi uzela maha i ovladala obrazovnim procesom rektor dr. Duraković je naglasio da je potrebno što hitnije okrenuti se internacionalizaciji visokog obrazovanja i njegovom uključivanju u svjetske akademske tokove, a to je moguće samo uz ozbiljan, predan i požrtvovan angažman nastavnog i saradničkog osoblja kao i razumijevanja nadležnih organa vlasti.  

U drugom dijelu članovi Kluba zeničkih intelektualaca su razgovarali o prepoznatljivosti i budućem nazivu Kluba, njegovim obilježijima kao i njegovanju principa slobode govora, iznošenja različitih stavova, međusobnog razumijevanja, uvažavanja i kulture dijaloga, a kojeg sve više nedostaje u našoj zajednici. 

Stepen društvene odgovornost svakog slobodnomislećeg čovjeka, a koji se ne plaši da stručno, argumentovano i kulturno javno progovori o javnim stvarima i ponudi rješenje problema koji postoji ili predstoji jednoj zajednici karakteriše jednog intelektualca, a kojih smo ubijeđeni ima u gradu Zenici. Sesija je okončana pod zajedničkim zaključkom da dijalog, živa riječ i sloboda govora nemaju alternativu. 

Stoga, još jednom je naglašeno da je Klub otvoren za sve dobronamjerne, stručne, odgovorne, edukovane i angažovane građane koji prepoznaju društvene anomalije, posjeduju znanja da iste adekvatno dijagnosticiraju, ponude recept za njihovo otklanjanje i zajedno sa drugim stručnjacima poput ljekarskog konzilija „propišu“ terapiju i prate reakcije društva na istu, u gotovo identičnom odnosu kao što je odnos ljekara i pacijenta.

Jer, vrijeme je!