Održana sjednica Gradskog vijeća Zenica: Usvojene sve razmatrane tačke

Održana sjednica Gradskog vijeća Zenica: Usvojene sve razmatrane tačke

Dvadeset šesta sjednica Gradskog vijeća Zenica održana je danas, a razmatrano je ukupno 11 tačaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice predstavljen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar-juni 2022. godine.

U Izvještaju je navedeno da ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta za period 01.01.-30.06.2022. godine iznose 34.203.434,04 KM, što predstavlja 95 posto idelanog plana, odnosno 25 posto su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2021. godine.

Prihodi i primici Grada u izvještajnom periodu zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 30.633.678,71 KM. Njihovu strukturu čine prihodi od poreza, neporezni prihodi, primljeni tekući transferi i donacije, kapitalni primici te prenos namjenskih sredstva civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća – 0,5 posto, neutrošenih u prethodnoj godini.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar-juni 2022. godine izvršeni su u iznosu od 20.444.057,41 KM, što predstavlja 57 posto idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2021. godine manji su za 2 posto.

Rashodi i izdaci iz prihoda Grada Zenica, u periodu 01.01.-30.06.2022. godine, izvršeni su u iznosu od 16.999.628,72 KM ili 54 posto idealnog plana, odnosno za 5 posto su manji od izvršenja u istom periodu 2021. godine i namijenjeni su za finansiranje redovne djelatnosti budžetskih korisnika i finansiranje posebnih namjena za podmirenje javnih potreba.

U obrazloženju izvještaja je naglašeno da je u izvještajnom periodu Grad Zenica uspio izmiriti sve dospjele obaveze, kako ugovorene i zakonske, tako i sve transfere.

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period januar-juni 2022. godine.

Vijećnici su podržali Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa regulacije korita Klopačkog potoka u sklopu Poslovne zone Zenica-jug, kao i Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica.

Na ovoj sjednici razmatrana je i prihvaćena Inicijativa za izmjene Zakona o lovstvu.

Inicijativa je proistekla iz potrebe poljoprivrednih proizvođača s područja više mjesnih zajednica Grada Zenica da se razmotri problematika najezde divljih svinja koje slobodno šetaju, uništavaju i jedu poljoprivredne proizvode te na taj način pričinjavaju štetu poljoprivrednicima.

Vijećnici su također upoznati sa sadržajem akta Vizija razvoja mjesnih zajednica Grada Zenica.

Vizija polazi od činjenice da je lokalna samouprava jedan od temelja ustavnog uređenja i da je mjesna zajednica jedan od najznačajnijih oblika učešća građana i građanki u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Ovaj akt je pripremljen s ciljem nastavka aktivnosti u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa lokalnim zajednicama u BiH.

Grad Zenica jedna je od 41 jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u ovom projektu.

Nakon izjašnjavanja vijećnici su dali podršku aktu Vizija razvoja mjesnih zajednica Grada Zenica.

U nastavku sjednice Vijeće je usvojilo Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu te Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE