Održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Zenica kojom je predsjedavao Husejin Smajlović načelnik općine Zenica

Podijelite vijest

Štab  je jutros  analizirao  preduzete aktivnosti  i problematiku na  ugroženom području općine Zenica tokom proteklog dana i noći. Procijenjen je dalji tok događanja i  utvrđeni  proiriteti djelovanja ekipa civilne zaštite, stručnih ekipa i građevinske operative.

Konstatovano je da najveću opasnost  predstavljaju klizišta i odroni koji ugrožavaju cijela naselja, pojedinačne objekte  i komunikacije.

U toku noći i ranim jutarnjim satima aktivirana su dva veća klizišta  na regionalnom putu za naselja u slivu  rijeke Babine i put je zatvoren.

Preduzimaju se aktivnosti na osposobljavanju alternativne komunikacije za ta područja.

Timovi geologa  su neprekidno na terenu i  snimaju situaciju na  klizištima,  vrše procjenu ugroženosti kako bi se mogle poduzimati  neophodne aktivnosti na zaštiti  ljudi i materijalnih dobara.

Nastavlja se deblokada sela Orahovica, Bistričak, Topčić Polje i Babino.Takođe se nastavlja  helikoptersko i kopneno spašavanje  ugroženog stanovništva i doprema hrane, lijekova, goriva  i neophodne opreme  tamo gdje je najpotrebnije. Vrše se pripreme  novih kapaciteta za  prihvat evakuisanog stanovništva.

U logističkom centru  snage civilne zaštite i volonteri pripremaju  pakete s hranom i dostavljuju ih ugroženom stanovništvu.

Štab  iskazuje zahvalnost  svim volonterima koji su se prijavili i stavili na raspolaganje Štabu, te građanima , preduzećima, ustanovama i udruženjima građana  koji su se samoinicijativno uključili u akciju pružanja  pomoći.

PRESS OPĆINE ZENICA