AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Crna Hronika

U uslovima vanredne situacije uzrokovane koronavirusom ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje prvode pojačane aktivnosti na terenu u cilju sprečavanja nezakonite prodaje duhana i duhanskih prerađevina. Tako je u dvije odvojene aktivnosti privremeno oduzeto 180 kg duhana tržišne vrijednosti oko 27.000 KM.

Ovlaštena službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra Sarajevo proveli su operativne aktivnosti na lokalitetu Grada Zenice i putnim komunikacijama Zenica-Žepče-Zavidovići i Sarajevo-Zenica.

Tom prilikom vršene su pojačane kontrole vozila, u cilju suzbijanja nelegalne trgovine akciznim proizvodima. Prilikom kontrole motornog vozila u naselju Blatuša (Zenica) privremeno je oduzeto 120 kg sitno rezanog duhana od dva fizička lica.

U drugoj odvojenoj akciji, ovlašteni službenici UIO su na putnoj komunikaciji Konjic-Sarajevo prilikom kontrole motornog vozila pronašli i privremeno oduzela 60 kg sitno rezanog duhana od jednog fizičkog lica. Privremeno oduzeta roba, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 27.000 KM, nije bila propisno obilježena akciznim markicama koje izdaje UIO.

Protiv lica kod kojih je pronađena navedena akcizna roba bit će pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim opštinskim sudovima. U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UIO su koristili specijaliziranu opremu koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju trošarinskih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.