Portal 072info

Oglas za izdavanje u zakup objekta Gradska kafana

Gradska uprava Zenica objavila je Javni oglas za izdavanje u zakup objekta “Gradska kafana” podnošenjem pisanih ponuda. Objekat Gradske kafane izdaje se u zakup uz obavezu ponuđača da uređenje objekta, odnosno adaptacije, izvodi isključivo na temelju idejnog projekta sa detaljnim predmjerom radova koje treba izvesti. Prema predračunu radova ukupna vrijednost rekonstrukcije sa enterijerskim radovima kao i namještajem je 700.000, KM.

Objekat se daje u zakup na period od 15 godina a pravo podnošenja prijave imaju sva fizička lica koja imaju prebivalište u BiH, kao i pravna lica registrovana u BiH. Rok za dostavu pisanih ponuda je 11. oktobar 2017. Godine dok će javno otvaranje ponuda biti održano isti dan u 15:00 sati u sjedištu Gradske uprave.

Rtvze.ba

Podijelite članak