JP Elektroprivreda BiH d d Sarajevo 696x387 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
NER FIT

Oglas za prijem radnika i pripravnika u JP “Elektroprivreda BiH”, objavljen u “Oslobođenju” 22. 7. 2021. godine.

FIXGEHALT